Sleufloze kruisingen

ATRON-Engineering B.V. is gespecialiseerd in het engineeren van sleufloze kruisingen waaronder: horizontaal gestuurde boringen (HDD), open en gesloten front boringen (OFT – GFT), persingen, spuitzinkers en boogboringen. Onderdeel hiervan zijn het opstellen van boor-/werkplannen, dwarsprofieltekeningen, uitvoering van diverse onderzoeken, opstellen van de benodigde strekte en mud-drukberekeningen in D-Geo Pipeline, Sigma of PLE.

Kabel en leidingen

ATRON-Engineering B.V. is gespecialiseerd in het ontwerpen van kabel en leidingtracés. Wij voeren diverse engineeringswerkzaamheden uit waaronder: het opstellen van een volledig ontwerp (voorlopig, definitief en uitvoerings- ontwerp), routekaarten en detailtekeningen voor de aanleg van kabelverbindingen ofwel (transport)leidingen, diverse kabel- ofwel leidingberekeningen en voeren diverse vooronderzoeken uit voor de vergunningaanvraag van de werkzaamheden.

Directievoering en toezicht

ATRON-Engineering B.V. is gespecialiseerd in het begeleiden van werkzaamheden in de uitvoeringsfase. Wij voeren directievoering en toezicht werkzaamheden uit waaronder: het begeleiden van werkzaamheden in de uitvoering door het leveren van een directievoerder al dan niet in combinatie met een (vaktechnische) toezichthouder of projectcoördinator. Dit wordt gedaan gedurende de uitvoering van sleufloze kruisingen, aanleg van kabelverbindingen ofwel (transport)leidingen.

Aanbestedingen

ATRON-Engineering B.V. is gespecialiseerd in het begeleiden van aanbestedingen. Wij voeren onder anderen de volgende werkzaamheden uit: bestekvorming, opstellen van werkbegrotingen en budgetramingen, opstellen van werkomschrijvingen, vraagspecificaties en alle bijbehorende aanbestedingsdocumenten, verzorgen en uitwerken MVO plannen, gunningscriteria, beoordelingscriteria en risicomanagement , begeleiding van de aanbestedingen, beantwoording van nota van inlichtingen, verzorgen van verificatiegesprekken en het opstellen van gunningsadviezen voor inkoop(organisaties).

Advisering

ATRON-Engineering B.V. is gespecialiseerd in advisering waaronder: advies ten aanzien van meer en minderwerken, advies ten behoeve van  sleufloze technieken, kabel- en leiding werkzaamheden. Geotechnisch advies en juridisch advies gedurende de voorbereiding en uitvoeringsfase van een project. Advies t.a.v. UAV-(GC), het uitvoeren van haalbaarheidsstudies voor de realisatie van sleufloze kruisingen en aanleg van kabels of leidingen. Daarnaast het verzorgen en uitwerken van risicosessies, begeleiding/advisering aan de hand van opgestelde besteksdocumenten  werk- en verificatieplannen.

Omgevingsmanagement

ATRON-Engineering B.V. is gespecialiseerd in omgevings- en stakeholdermanagement waaronder: overleg met bevoegd gezag, netbeheerders en andere stakeholders, particulieren en overheden. Projectcoördinatie ten behoeve van nieuwe aanleg, renovatie of verleggingen. Het aanvragen van de benodigde vergunningen en ontheffingen, vestigen van zakelijkrecht ofwel gebruiksovereenkomsten, uitvoeren van diverse onderzoeken zoals flora & fauna, geotechnisch grondonderzoek, historisch, verkennend en aanvullend bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, onderzoek naar niet gesprongen explosieven etc.

Wij werken voor

 • Abalco
 • Alliander
 • Boskalis
 • Brabant Water
 • Dnwg
 • Enery Solutions
 • Enexis
 • Engipipe
 • Farys
 • Fluxys
 • Gmb
 • Intecsea
 • Konings
 • Liander
 • Liandon
 • Linde
 • Nkm
 • Oaseo
 • Ocap
 • P4e
 • Petersburg
 • Pwn
 • Qirion
 • Quint Vanginkel
 • Reddyn
 • Reggefiber
 • Rendo
 • Rijkswaterstaat
 • Siers
 • Spie
 • Stedin
 • Tennet
 • Timmermans
 • Two B
 • Vangeffen
 • Vangelder
 • Volkerwessels
 • Voskuilen Woudenberg
 • Westland
 • Wml
 • Ziggo
 • Ziut

ATRON-Engineering B.V. is actief in de Benelux. Onze klanten zijn aannemers, netbeheerders, particulieren, bedrijven en overheden allen voornamelijk actief in de ondergrondse infra.

Onze klanten kunnen bij ons terecht voor alle soorten vraagstukken t.a.v. ondergrondse infra. Van het engineeren van sleufloze kruisingen tot en met het uitwerken van een compleet kabel- of leidingtracé incl. alle bijbehorende berekeningen en onderzoeken. Daarnaast ondersteunen wij onze klanten in zowel de voorbereiding als uitvoeringsfase van een project. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of bent u opzoek naar advies, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Projecten

ATRON-Engineering B.V. is opgericht in 2015, inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bekend ingenieursbureau in de markt en werken we landsdekkend vanuit onze vestiging in Werkendam en Bodegraven. Ons team bestaat uit mensen uit de ‘praktijk’, dat wil zeggen dat al onze medewerkers hun roots in de aannemerij hebben liggen ofwel hier reeds enige jaren ervaring hebben opgedaan. Op deze wijze vliegen we onze werkzaamheden aan met een ‘praktische’ blik met als doel een maakbaar ontwerp ofwel passend advies voor onze klanten.

ATRON-Engineering B.V.
Hulsenboschstraat 22b-1
4251LR Werkendam

Tel: 0183-216020
info@atron-engineering.nl

ATRON-Engineering B.V.
Tjalk 43
2411NZ Bodegraven

KVK nr: 70156689
BTW nr: NL858166173B01

ATRON-Engineering B.V.
Hulsenboschstraat 22b-1
4251LR Werkendam

Tel: 0183-216020
info@atron-engineering.nl

ATRON-Engineering B.V.
Tjalk 43
2411NZ Bodegraven

KVK nr: 70156689
BTW nr: NL858166173B01