ATRON ENGINEERING.

Atron+Engineering+Home.jpg
 
 

WAT DOEN WIJ?

 
beverage-brainstorming-business-businessmen-businesswomen-colleagues-communication-company-computer-conference-connection-cooperation-copy-space-corporate-coworker-design-space-device-digital-discussion-email-group-hot-drink-ideas-inbox-int.jpg

ADVIES.

Advies in de breedste zin van het woord, uitgebreide kennis van de voorbereiding en aanleg van ondergrondse infranetwerken. Atron-engineering staat u bij in een quickscan voor archeologie, vervuiling, ecologie, flora & fauna en niet gesprongen explosieven. Tevens kunnen wij u bijstaan en adviseren in de keuze voor het economisch meest voordeligste ontwerp.

Ultrasonic_pipeline_test.jpg

ENGINEERING.

De huidige regelgeving, bestemmingen en reeds aanwezige ondergrondse infra laten het niet meer toe om aanleg van kabels en leidingen te starten zonder gedegen engineering. ATRON-Engineering belooft een uitvoerbaar ontwerp, waar praktisch naar is gekeken tegen zo laag mogelijke aanlegkosten. Wij voeren de werkzaamheden uit zoals deze zijn ontworpen.

97493143-Werkweg.jpg

INFRA.

Engineering zonder onderzoek naar bestaande infra is niet mogelijk. Op een KLIC melding een tracéstudie baseren kan met de huidige drukte in de ondergrond niet meer. Buiten fysieke inspectie onderzoeken wij ook de exacte ligging van kabels en leidingen. Onderzoek naar schone- of vervuilde grond en zonder gedegen grondonderzoek geen vergunning voor sleufloze kruisingen.


 
pijpleiding.jpg

PROJECTEN.

In opdracht van Liandon B.V. heeft ATRON-Engineering op een tweetal locaties 3 gestuurde boringen geengineerd. I.v.m. het aanpassen van de oeverconstructie van de Zijl zou de ligging van de bestaande middenspanningroutes (oliedruk kabels) welke middels zinkers op de bodem van de Zijl waren aangebracht aangepast moeten worden.


 

OPDRACHTGEVERS.

ATRON-engineering is met name actief in de Benelux. Onze klanten komen uit Nederland en België en zijn aannemers, kabel- en leidingbeheerders, bedrijven en overheden actief in de ondergrondse infra.

Onze klanten kunnen bij ons terecht voor alle soorten vraagstukken t.a.v. ondergrondse infra. Van het engineeren van een horizontaal gestuurde boring tot en met het uitwerken van een compleet kabel- of leidingtracé van meerdere kilometers incl. alle bijbehorende berekeningen en onderzoeken. Daarnaast staan wij u bij met de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden in vervuilde grond.

 

ONS TEAM.

Branco Verbeek 06-20163563  b.verbeek@atron-engineering.nl

Branco Verbeek
06-20163563
b.verbeek@atron-engineering.nl

Ton Kamp 06-15871647  t.kamp@atron-engineering.nl

Ton Kamp
06-15871647
t.kamp@atron-engineering.nl

Nick Nerrings 06-28022274  n.nerrings@atron-engineering.nl

Nick Nerrings
06-28022274
n.nerrings@atron-engineering.nl

Tabriz Molenaar 06-28307068  t.molenaar@atron-engineering.nl

Tabriz Molenaar
06-28307068
t.molenaar@atron-engineering.nl

Martijn de Rover 06-21152034  tekenkamer@atron-engineering.nl

Martijn de Rover
06-21152034
tekenkamer@atron-engineering.nl

Bastiaan van der Vlies 06-18188382  b.vandervlies@atron-engineering.nl

Bastiaan van der Vlies
06-18188382
b.vandervlies@atron-engineering.nl

Marcel van Engelenhoven 06-24158606   m.vanengelenhoven@atron-engineering.nl

Marcel van Engelenhoven
06-24158606
m.vanengelenhoven@atron-engineering.nl

male-icon-png-10.jpg