Diensten

waar we goed in zijn!

Alle disciplines onder één dak!

ATRON-Engineering B.V. is een veelzijdig ingenieursbureau, alle zaken behorende bij de voorbereiding voor de aanleg van kabelverbindingen of leidingwerkzaamheden zijn in-house beschikbaar.

Omdat onze medewerkers hun roods hebben liggen in de aannemerij is ons doel vooral om maakbare oplossingen te bedenken en te ontwerpen voor onze opdrachtgevers. Zo is het ook dat steeds meer aannemers hun weg vinden naar ATRON-Engineering B.V. omdat opdrachtgevers ervan uit kunnen gaan dat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zoals ontworpen tegen zo laag mogelijk kosten en waarbij alle projectrisico’s en aspecten in de voorbereiding en uitvoeringsfase worden onderkent.

Vanuit de herkomst van onze medewerkers is een stukje specialisatie ontstaat in sleufloze technieken, waarvan de kennis met name bij de aannemer aanwezig is. Hiermee onderscheid ATRON-Engineering B.V. zich ten opzichte van andere ingenieursbureaus.

Door de praktijkervaring van onze medewerkers worden daarnaast diverse ontwerpen gemaakt voor de aanleg van kabelverbindingen of leidingwerkzaamheden, ook hier onderscheid ATRON-Engineering B.V. zich ten opzichte van andere ingenieursbureaus door het vervaardigen van ‘maakbare’ ontwerpen waarbij allerhande praktische kennis en ervaring wordt meegewogen.

Op deze wijze staan wij onze klanten bij voor diverse projecten waarbij we flexibel zijn en onze klanten deels of geheel kunnen ontzorgen in een voorbereidingstraject ofwel kunnen ondersteunen in de uitvoeringfase van een project. 

Sleufloze kruisingen

ATRON-Engineering B.V. is gespecialiseerd in het engineeren van sleufloze kruisingen waaronder: horizontaal gestuurde boringen (HDD), open en gesloten front boringen (OFT – GFT), persingen, spuitzinkers en boogboringen. Onderdeel hiervan zijn het opstellen van boor-/werkplannen, dwarsprofieltekeningen, uitvoering van diverse onderzoeken, opstellen van de benodigde strekte en mud-drukberekeningen in D-Geo Pipeline, Sigma of PLE.

Kabel en leidingen

ATRON-Engineering B.V. is gespecialiseerd in het ontwerpen van kabel en leidingtracés. Wij voeren diverse engineeringswerkzaamheden uit waaronder: het opstellen van een volledig ontwerp (voorlopig, definitief en uitvoerings- ontwerp), routekaarten en detailtekeningen voor de aanleg van kabelverbindingen ofwel (transport)leidingen, diverse kabel- ofwel leidingberekeningen en voeren diverse vooronderzoeken uit voor de vergunningaanvraag van de werkzaamheden.

Directievoering en toezicht

ATRON-Engineering B.V. is gespecialiseerd in het begeleiden van werkzaamheden in de uitvoeringsfase. Wij voeren directievoering en toezicht werkzaamheden uit waaronder: het begeleiden van werkzaamheden in de uitvoering door het leveren van een directievoerder al dan niet in combinatie met een (vaktechnische) toezichthouder of projectcoördinator. Dit wordt gedaan gedurende de uitvoering van sleufloze kruisingen, aanleg van kabelverbindingen ofwel (transport)leidingen.

Aanbestedingen

ATRON-Engineering B.V. is gespecialiseerd in het begeleiden van aanbestedingen. Wij voeren onder anderen de volgende werkzaamheden uit: bestekvorming, opstellen van werkbegrotingen en budgetramingen, opstellen van werkomschrijvingen, vraagspecificaties en alle bijbehorende aanbestedingsdocumenten, verzorgen en uitwerken MVO plannen, gunningscriteria, beoordelingscriteria en risicomanagement , begeleiding van de aanbestedingen, beantwoording van nota van inlichtingen, verzorgen van verificatiegesprekken en het opstellen van gunningsadviezen voor inkoop(organisaties).

Advisering

ATRON-Engineering B.V. is gespecialiseerd in advisering waaronder: advies ten aanzien van meer en minderwerken, advies ten behoeve van  sleufloze technieken, kabel- en leiding werkzaamheden. Geotechnisch advies en juridisch advies gedurende de voorbereiding en uitvoeringsfase van een project. Advies t.a.v. UAV-(GC), het uitvoeren van haalbaarheidsstudies voor de realisatie van sleufloze kruisingen en aanleg van kabels of leidingen. Daarnaast het verzorgen en uitwerken van risicosessies, begeleiding/advisering aan de hand van opgestelde besteksdocumenten  werk- en verificatieplannen.

Omgevingsmanagement

ATRON-Engineering B.V. is gespecialiseerd in omgevings- en stakeholdermanagement waaronder: overleg met bevoegd gezag, netbeheerders en andere stakeholders, particulieren en overheden. Projectcoördinatie ten behoeve van nieuwe aanleg, renovatie of verleggingen. Het aanvragen van de benodigde vergunningen en ontheffingen, vestigen van zakelijkrecht ofwel gebruiksovereenkomsten, uitvoeren van diverse onderzoeken zoals flora & fauna, geotechnisch grondonderzoek, historisch, verkennend en aanvullend bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, onderzoek naar niet gesprongen explosieven etc.

Binnen ATRON-Engineering B.V. worden we veelzijdig ingezet op diverse projecten. We hebben een hecht team waarbij allerlei specialismes aanwezig zijn en iedereen van elkaar weet waar men mee bezig is. Dit is tevens de kracht van ATRON-Engineering B.V. en komt ten goede van alle werkzaamheden welke we voor onze klanten mogen uitvoeren. ATRON-Engineering B.V. kent geen lagenstructuur dus als sr.engineer/projectleider ben je betrokken en verantwoordelijk voor alle aspecten binnen een project en tevens het aanspreekpunt voor klanten en alle andere stakeholders.

Nick Nerrings
Sr.engineer

 • Abalco
 • Alliander
 • Boskalis
 • Brabant Water
 • Dnwg
 • Enery Solutions
 • Enexis
 • Engipipe
 • Farys
 • Fluxys
 • Gmb
 • Intecsea
 • Konings
 • Liander
 • Liandon
 • Linde
 • Nkm
 • Oaseo
 • Ocap
 • P4e
 • Petersburg
 • Pwn
 • Qirion
 • Quint Vanginkel
 • Reddyn
 • Reggefiber
 • Rendo
 • Rijkswaterstaat
 • Siers
 • Spie
 • Stedin
 • Tennet
 • Timmermans
 • Two B
 • Vangeffen
 • Vangelder
 • Volkerwessels
 • Voskuilen Woudenberg
 • Westland
 • Wml
 • Ziggo
 • Ziut

ATRON-Engineering B.V. is opgericht in 2015, inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bekend ingenieursbureau in de markt en werken we landsdekkend vanuit onze vestiging in Werkendam en Bodegraven. Ons team bestaat uit mensen uit de ‘praktijk’, dat wil zeggen dat al onze medewerkers hun roots in de aannemerij hebben liggen ofwel hier reeds enige jaren ervaring hebben opgedaan. Op deze wijze vliegen we onze werkzaamheden aan met een ‘praktische’ blik met als doel een maakbaar ontwerp ofwel passend advies voor onze klanten.

ATRON-Engineering B.V.
Hulsenboschstraat 22b-1
4251LR Werkendam

Tel: 0183-216020
info@atron-engineering.nl

ATRON-Engineering B.V.
Tjalk 43
2411NZ Bodegraven

KVK nr: 70156689
BTW nr: NL858166173B01

ATRON-Engineering B.V.
Hulsenboschstraat 22b-1
4251LR Werkendam

Tel: 0183-216020
info@atron-engineering.nl

ATRON-Engineering B.V.
Tjalk 43
2411NZ Bodegraven

KVK nr: 70156689
BTW nr: NL858166173B01