Advisering

Advisering

ATRON-Engineering B.V. is gespecialiseerd in advisering ten aanzien van sleufloze technieken, kabel- en leidingwerkzaamheden. Daarnaast verzorgen wij risicosessies en presentaties en adviseren wij onze opdrachtgevers aan de hand van opgestelde besteksdocumenten, werk- en verificatieplannen.

Advisering

ATRON-Engineering B.V. is gespecialiseerd in advisering ten aanzien van sleufloze technieken, kabel- en leidingwerkzaamheden. Daarnaast verzorgen wij risicosessies en presentaties en adviseren wij onze opdrachtgevers aan de hand van opgestelde besteksdocumenten, werk- en verificatieplannen.

Wij voeren onder andere de volgende werkzaamheden uit:

 • advies ten aanzien van meer- en minderwerken,
 • advies ten behoeve van sleufloze technieken, kabel- en leiding werkzaamheden
 • geotechnisch advies en juridisch advies gedurende de voorbereiding en uitvoeringsfase van een project
 • het uitvoeren van haalbaarheidsstudies voor de realisatie van sleufloze kruisingen en aanleg van kabels of leidingen
 • verzorgen en uitwerken van risicosessies
 • begeleiding en advisering aan de hand van opgestelde besteksdocumenten, werk- en verificatieplannen
 • voorbereiding en begeleiding van UAV(-GC) projecten (opstellen projectmanagementsplannen (PMP), verificatiematrixen, risicoregisters, documentenregisters en diverse werk- en keuringsplannen)
 • verzorgen van diverse presentaties t.a.v. infra werkzaamheden en specialismen zoals sleufloze technieken
 • advies in keuze economisch meest voordelige ontwerp (MVO)
 • begeleiding en advisering voor UAV en/of UAV-GC projecten
 • uitvoeren en opstellen van risicoanalyses, TRA’s en diverse risicobeoordelingen voor de conventionele- en sleufloze aanleg van ondergrondse infra
 • opstellen budgetramingen en werkbegrotingen voor business cases
 • advies en werkvoorbereiding voor saneringswerkzaamheden in vervuilde grond of inzet DLP- of KVP begeleiding op de werklocatie
 • Abalco
 • Alliander
 • Boskalis
 • Brabant Water
 • Dnwg
 • Enery Solutions
 • Enexis
 • Engipipe
 • Farys
 • Fluxys
 • Gmb
 • Intecsea
 • Konings
 • Liander
 • Liandon
 • Linde
 • Nkm
 • Oaseo
 • Ocap
 • P4e
 • Petersburg
 • Pwn
 • Qirion
 • Quint Vanginkel
 • Reddyn
 • Reggefiber
 • Rendo
 • Rijkswaterstaat
 • Siers
 • Spie
 • Stedin
 • Tennet
 • Timmermans
 • Two B
 • Vangeffen
 • Vangelder
 • Volkerwessels
 • Voskuilen Woudenberg
 • Westland
 • Wml
 • Ziggo
 • Ziut