Advisering

ATRON-Engineering B.V. is gespecialiseerd in advisering ten aanzien van sleufloze technieken, kabel- en leidingwerkzaamheden. Daarnaast verzorgen wij risicosessies en presentaties en adviseren wij onze opdrachtgevers aan de hand van opgestelde besteksdocumenten, werk- en verificatieplannen.

Wij voeren onder andere de volgende werkzaamheden uit:

 • advies ten aanzien van meer- en minderwerken,
 • advies ten behoeve van sleufloze technieken, kabel- en leiding werkzaamheden
 • geotechnisch advies en juridisch advies gedurende de voorbereiding en uitvoeringsfase van een project
 • het uitvoeren van haalbaarheidsstudies voor de realisatie van sleufloze kruisingen en aanleg van kabels of leidingen
 • verzorgen en uitwerken van risicosessies
 • begeleiding en advisering aan de hand van opgestelde besteksdocumenten, werk- en verificatieplannen
 • voorbereiding en begeleiding van UAV(-GC) projecten (opstellen projectmanagementsplannen (PMP), verificatiematrixen, risicoregisters, documentenregisters en diverse werk- en keuringsplannen)
 • verzorgen van diverse presentaties t.a.v. infra werkzaamheden en specialismen zoals sleufloze technieken
 • advies in keuze economisch meest voordelige ontwerp (MVO)
 • begeleiding en advisering voor UAV en/of UAV-GC projecten
 • uitvoeren en opstellen van risicoanalyses, TRA’s en diverse risicobeoordelingen voor de conventionele- en sleufloze aanleg van ondergrondse infra
 • opstellen budgetramingen en werkbegrotingen voor business cases
 • advies en werkvoorbereiding voor saneringswerkzaamheden in vervuilde grond of inzet DLP- of KVP begeleiding op de werklocatie

Onze opdrachtgevers

Onze opdracht-gevers

 • ATRON-Engineering B.V. is actief in de Benelux. Onze klanten zijn aannemers, netbeheerders, particulieren, bedrijven en overheden allen voornamelijk actief in de ondergrondse infra.

 • Onze klanten kunnen bij ons terecht voor alle soorten vraagstukken t.a.v. ondergrondse infra. Van het engineeren van sleufloze kruisingen tot en met het uitwerken van een compleet kabel- of leidingtracé incl. alle bijbehorende berekeningen en onderzoeken. Daarnaast ondersteunen wij onze klanten in zowel de voorbereiding als uitvoeringsfase van een project. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of bent u opzoek naar advies, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 • ATRON-Engineering B.V. is opgericht in 2015. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bekend ingenieursbureau in de markt. Met onze vestigingen in Werkendam en Bodegraven hebben wij een landelijke dekking. Ons team bestaat uit mensen uit de praktijk. Dat wil zeggen dat al onze medewerkers hun roots in de aannemerij hebben liggen of hier ervaring hebben opgedaan. Op deze wijze benaderen we onze werkzaamheden met een praktische blik. Ons doel is om een maakbaar ontwerp te realiseren en onze opdrachtgevers te voorzien van passend advies.

  ATRON-Engineering Werkendam
  ATRON-Engineering Bodegraven