Advisering

Advisering

ATRON-Engineering B.V. is gespecialiseerd in advisering waaronder: advies ten aanzien van meer en minderwerken, advies ten behoeve van  sleufloze technieken, kabel- en leiding werkzaamheden. Geotechnisch advies en juridisch advies gedurende de voorbereiding en uitvoeringsfase van een project. Advies t.a.v. UAV-(GC), het uitvoeren van haalbaarheidsstudies voor de realisatie van sleufloze kruisingen en aanleg van kabels of leidingen. Daarnaast het verzorgen en uitwerken van risicosessies, begeleiding/advisering aan de hand van opgestelde besteksdocumenten  werk- en verificatieplannen.

Onderstaand nog een kleine greep uit onze werkzaamheden:

 • Voorbereiding en begeleiding van UAV(-GC) projecten (opstellen projectmanagementplannen, verificatiematrixen, risicoregisters, documentenregisters en diverse werk en keuringsplannen)
 • verzorgen van diverse presentaties t.a.v. infra werkzaamheden en specialismen zoals sleufloze technieken
 • Advies in keuze economisch meest voordelige ontwerp (MVO), begeleiding en advisering voor UAV en-/of UAV-GC projecten
 • Uitvoeren en opstellen van risicoanalyses, TRA’s en diverse risicobeoordelingen voor de conventionele- en sleufloze aanleg van ondergrondse infra
 • Opstellen budgetramingen
 • Advies en werkvoorbereiding saneringswerkzaamheden in vervuilde grond of inzet DLP- of KVP begeleiding op de werklocatie
 • Abalco
 • Alliander
 • Boskalis
 • Brabant Water
 • Dnwg
 • Enery Solutions
 • Enexis
 • Engipipe
 • Farys
 • Fluxys
 • Gmb
 • Intecsea
 • Konings
 • Liander
 • Liandon
 • Linde
 • Nkm
 • Oaseo
 • Ocap
 • P4e
 • Petersburg
 • Pwn
 • Qirion
 • Quint Vanginkel
 • Reddyn
 • Reggefiber
 • Rendo
 • Rijkswaterstaat
 • Siers
 • Spie
 • Stedin
 • Tennet
 • Timmermans
 • Two B
 • Vangeffen
 • Vangelder
 • Volkerwessels
 • Voskuilen Woudenberg
 • Westland
 • Wml
 • Ziggo
 • Ziut