Aanbestedingen

Aanbestedingen

ATRON-Engineering B.V. is gespecialiseerd in het begeleiden van aanbestedingen (tenders). Van het opstellen van vraagspecificaties tot een plan van aanpak of het opstellen van gunningsadviezen voor inkoop(organisaties).

Aanbestedingen

ATRON-Engineering B.V. is gespecialiseerd in het begeleiden van aanbestedingen (tenders). Van het opstellen van vraagspecificaties tot een plan van aanpak of het opstellen van gunningsadviezen voor inkoop(organisaties).

Wij voeren onder andere de volgende werkzaamheden uit:

 • opstellen van een plan van aanpak (MVO) t.b.v. inschrijving of tendertrajecten
 • begeleiding en bepaling inkooptraject (ofwel inkoopstrategie)
 • begeleiden of verzorgen van de uitvraag naar de civiele aannemer(s)
 • opstellen van risico-inventarisaties van de voorliggende werkzaamheden
 • advies t.a.v. gunning (gunningsadvies, technisch, financieel, juridisch)
 • begeleiden of verzorgen van verificatiegesprekken met de betrokken inschrijvers/aannemers
 • verzorgen of begeleiden van marktconsultaties
 • advies te benaderen partijen (vaststellen selectiecriteria, uitsluitingsgronden)
 • bestekvorming, opstellen van werkbegrotingen en budgetramingen
 • opstellen van werkomschrijvingen, technische specificaties
 • vraagspecificaties en alle bijbehorende aanbestedingsdocumenten
 • verzorgen en uitwerken MVO plannen en (tender)planningen
 • gunningscriteria, beoordelingscriteria en risicomanagement
 • beantwoording van nota van inlichtingen
 • opstellen van gunningsadviezen voor inkoop(organisaties)
 • Abalco
 • Alliander
 • Boskalis
 • Brabant Water
 • Dnwg
 • Enery Solutions
 • Enexis
 • Engipipe
 • Farys
 • Fluxys
 • Gmb
 • Intecsea
 • Konings
 • Liander
 • Liandon
 • Linde
 • Nkm
 • Oaseo
 • Ocap
 • P4e
 • Petersburg
 • Pwn
 • Qirion
 • Quint Vanginkel
 • Reddyn
 • Reggefiber
 • Rendo
 • Rijkswaterstaat
 • Siers
 • Spie
 • Stedin
 • Tennet
 • Timmermans
 • Two B
 • Vangeffen
 • Vangelder
 • Volkerwessels
 • Voskuilen Woudenberg
 • Westland
 • Wml
 • Ziggo
 • Ziut