Aanbestedingen

Aanbestedingen

ATRON-Engineering B.V. is gespecialiseerd in het begeleiden van aanbestedingen. Wij voeren onder anderen de volgende werkzaamheden uit: bestekvorming, opstellen van werkbegrotingen en budgetramingen, opstellen van werkomschrijvingen, vraagspecificaties en alle bijbehorende aanbestedingsdocumenten, verzorgen en uitwerken MVO plannen, gunningscriteria, beoordelingscriteria en risicomanagement , begeleiding van de aanbestedingen, beantwoording van nota van inlichtingen, verzorgen van verificatiegesprekken en het opstellen van gunningsadviezen voor inkoop(organisaties).

Onderstaand nog een kleine greep uit onze werkzaamheden:

 • Opstellen van een plan van aanpak t.b.v. inschrijving of tendertrajecten
 • Begeleiding en bepaling inkooptraject ofwel inkoopstrategie
 • Begeleiden of verzorgen van de uitvraag naar de civiele aannemer(s)
 • Opstellen van risico-inventarisaties van de voorliggende werkzaamheden
 • Advies t.a.v. gunning (gunningsadvies, technisch, financieel, juridisch), begeleiding ofwel verzorgen van verificatiegesprekken met de betrokken inschrijvers/aannemers
 • Verzorgen of begeleiden van marktconsultaties
 • Advies te benaderen partijen enz.
 • Abalco
 • Alliander
 • Boskalis
 • Brabant Water
 • Dnwg
 • Enery Solutions
 • Enexis
 • Engipipe
 • Farys
 • Fluxys
 • Gmb
 • Intecsea
 • Konings
 • Liander
 • Liandon
 • Linde
 • Nkm
 • Oaseo
 • Ocap
 • P4e
 • Petersburg
 • Pwn
 • Qirion
 • Quint Vanginkel
 • Reddyn
 • Reggefiber
 • Rendo
 • Rijkswaterstaat
 • Siers
 • Spie
 • Stedin
 • Tennet
 • Timmermans
 • Two B
 • Vangeffen
 • Vangelder
 • Volkerwessels
 • Voskuilen Woudenberg
 • Westland
 • Wml
 • Ziggo
 • Ziut