Kabel en leidingen

Kabel en leidingtracés

ATRON-Engineering B.V. is gespecialiseerd in het ontwerpen van kabel en leidingtracés. Wij voeren diverse haalbaarheidsstudies uit, stellen een volledig, definitief of uitvoeringsontwerp op en voeren diverse benodigde vooronderzoeken uit.  

Kabel- en leidingtracés

ATRON-Engineering B.V. is gespecialiseerd in het ontwerpen van kabel en leidingtracés. Wij voeren diverse haalbaarheidsstudies uit, stellen een volledig-, definitief- of uitvoeringsontwerp op en voeren diverse benodigde vooronderzoeken uit. 

Wij voeren onder andere de volgende werkzaamheden uit:

 • haalbaarheids- en variantenstudies, inclusief bepaling van het economisch meest voordelige tracé, aanlegwijze enz.
 • opstellen van een volledig ontwerp (voorlopig-, definitief- en uitvoeringsontwerp)
 • opstellen van routekaarten en detailtekeningen voor de aanleg van kabelverbindingen ofwel (transport)leidingen
 • opstellen van diverse kabel- ofwel leidingberekeningen zoals belastbaarheid, beïnvloeding en sterkteberekeningen
 • uitvoeren van diverse vooronderzoeken
 • opstellen kadastrale tekeningen t.b.v. vestigen van zakelijk recht overeenkomsten
 • inventarisatie ondergrondse infra, KLIC
 • opstellen faseringstekeningen, detailtekeningen, uittrekken materialen
 • opstellen van de planning voor de uitvoeringsfase
 • vooronderzoek m.b.t. onttrekking en lozing van grondwater (bemaling), verontreinigde grond, archeologie, flora & fauna, niet gesprongen explosieven, stikstofdepositie enz.
 • Abalco
 • Alliander
 • Boskalis
 • Brabant Water
 • Dnwg
 • Enery Solutions
 • Enexis
 • Engipipe
 • Farys
 • Fluxys
 • Gmb
 • Intecsea
 • Konings
 • Liander
 • Liandon
 • Linde
 • Nkm
 • Oaseo
 • Ocap
 • P4e
 • Petersburg
 • Pwn
 • Qirion
 • Quint Vanginkel
 • Reddyn
 • Reggefiber
 • Rendo
 • Rijkswaterstaat
 • Siers
 • Spie
 • Stedin
 • Tennet
 • Timmermans
 • Two B
 • Vangeffen
 • Vangelder
 • Volkerwessels
 • Voskuilen Woudenberg
 • Westland
 • Wml
 • Ziggo
 • Ziut