Kabel en leidingen

Kabel en leidingtracés

ATRON-Engineering B.V. is gespecialiseerd in het ontwerpen van kabel en leidingtracés. Wij voeren diverse engineeringswerkzaamheden uit waaronder: het opstellen van een volledig ontwerp (voorlopig, definitief en uitvoerings- ontwerp), routekaarten en detailtekeningen voor de aanleg van kabelverbindingen ofwel (transport)leidingen, diverse kabel- ofwel leidingberekeningen en voeren diverse vooronderzoeken uit voor de vergunningaanvraag van de werkzaamheden.

Onderstaand nog een kleine greep uit onze werkzaamheden:

 • Haalbaarheids- en variantenstudies incl. bepaling economisch meest voordelige tracé, aanlegwijze enz.
 • Tracé-studies kabel of leidingtracé (staal, PE, gietijzer, PVC enz.)
 • Opstellen kadastrale tekeningen
 • Inventarisatie ondergrondse infra, KLIC
 • Opstellen faseringstekeningen, detailtekeningen, uittrekken materialen
 • Opstellen planning uitvoeringsfase
 • Vooronderzoek onttrekking grondwater (bamaling), verontreinigde grond, archeologie, flora & fauna enz.
 • Belastbaarheidsberekeningen, beïnvloedingsberekeningen, leidingberekeningen enz.
 • Abalco
 • Alliander
 • Boskalis
 • Brabant Water
 • Dnwg
 • Enery Solutions
 • Enexis
 • Engipipe
 • Farys
 • Fluxys
 • Gmb
 • Intecsea
 • Konings
 • Liander
 • Liandon
 • Linde
 • Nkm
 • Oaseo
 • Ocap
 • P4e
 • Petersburg
 • Pwn
 • Qirion
 • Quint Vanginkel
 • Reddyn
 • Reggefiber
 • Rendo
 • Rijkswaterstaat
 • Siers
 • Spie
 • Stedin
 • Tennet
 • Timmermans
 • Two B
 • Vangeffen
 • Vangelder
 • Volkerwessels
 • Voskuilen Woudenberg
 • Westland
 • Wml
 • Ziggo
 • Ziut