Omgevingsmanagement

Omgevings- management

ATRON-Engineering B.V. is gespecialiseerd in omgevings- en stakeholdermanagement waaronder: overleg met bevoegd gezag, netbeheerders en andere stakeholders, particulieren en overheden. Projectcoördinatie ten behoeve van nieuwe aanleg, renovatie of verleggingen. Het aanvragen van de benodigde vergunningen en ontheffingen, vestigen van zakelijkrecht ofwel gebruiksovereenkomsten, uitvoeren van diverse onderzoeken zoals flora & fauna, geotechnisch grondonderzoek, historisch, verkennend en aanvullend bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, onderzoek naar niet gesprongen explosieven etc.

Onderstaand nog een kleine greep uit onze werkzaamheden:

 • Onderzoek naar: NGE (niet gesprongen explosieven), archeologisch onderzoek, historisch en verkennend bodemonderzoek, flora & fauna onderzoek, opstellen van bomeneffecten rapportages
 • Opstellen van verkeersplannen
 • Omgevingsmanagement, afstemming met belanghebbenden, particulieren, overheden, organiseren van bijeenkomsten en voortgangsoverleggen
 • Grondonderzoek, sonderingen grondboringen en diverse laboratorium onderzoeken
 • Grondwateronderzoek, peilbuizen, onderzoek spanningswater/kwel
 • Graven proefsleuven, controle ligging aanwezige kabels en leidingen
 • Grondradaronderzoek t.b.v. lokaliseren bestaande Kabels en leidingen, grondsamenstelling etc.
 • Uittrekken kadaster, vestigen van zakelijk recht, aanleveren zakelijk recht tekeningen en vooroverleg particulieren
 • Nulopnames en fotorapportages huidige en toekomstige situatie
 • Organiseren bewonersavonden en informatiebijeenkomsten
 • Abalco
 • Alliander
 • Boskalis
 • Brabant Water
 • Dnwg
 • Enery Solutions
 • Enexis
 • Engipipe
 • Farys
 • Fluxys
 • Gmb
 • Intecsea
 • Konings
 • Liander
 • Liandon
 • Linde
 • Nkm
 • Oaseo
 • Ocap
 • P4e
 • Petersburg
 • Pwn
 • Qirion
 • Quint Vanginkel
 • Reddyn
 • Reggefiber
 • Rendo
 • Rijkswaterstaat
 • Siers
 • Spie
 • Stedin
 • Tennet
 • Timmermans
 • Two B
 • Vangeffen
 • Vangelder
 • Volkerwessels
 • Voskuilen Woudenberg
 • Westland
 • Wml
 • Ziggo
 • Ziut