Omgevingsmanagement

Omgevings- management

ATRON-Engineering B.V. is gespecialiseerd in omgevings- en stakeholdermanagement. Van overleg met het bevoegd gezag en diverse (private) stakeholders tot het verzorgen van de benodigde vergunningen, ontheffingen en overeenkomsten.  

Omgevingsmanagement

ATRON-Engineering B.V. is gespecialiseerd in omgevings- en stakeholdermanagement. Van overleg met het bevoegd gezag en diverse (private) stakeholders tot het verzorgen van de benodigde vergunningen, ontheffingen en overeenkomsten. 

Wij voeren onder andere de volgende werkzaamheden uit:

 • overleg met bevoegd gezag, netbeheerders en andere stakeholders (zowel particulieren als overheden)
 • projectcoördinatie ten behoeve van nieuwe aanleg, renovatie of verleggingen
 • aanvragen van de benodigde vergunningen en ontheffingen, vestigen van zakelijk recht ofwel gebruiksovereenkomsten
 • uitvoeren van diverse (voor)onderzoeken zoals flora & fauna onderzoek, geotechnisch grondonderzoek, historisch-, verkennend- en aanvullend bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE), stikstofdepositie etc.
 • opstellen van bomeneffecten rapportages
 • opstellen van verkeersplannen en aanvraag van TVM’s
 • afstemming met belanghebbenden, particulieren en overheden
 • organiseren van bijeenkomsten, voortgangsoverleggen, bewonersavonden en informatiebijeenkomsten
 • grondonderzoek, sonderingen, grondboringen en diverse laboratorium onderzoeken
 • grondwateronderzoek, peilbuizen, onderzoek spanningswater/kwel, verontreiniging
 • graven van proefsleuven, controle van ligging aanwezige kabels en leidingen
 • grondradaronderzoek t.b.v. lokaliseren bestaande kabels en leidingen
 • uittrekken kadaster, vestigen van zakelijk recht overeenkomsten, aanleveren zakelijk recht tekeningen en vooroverleg particulieren en gebruikers
 • nulopnames en fotorapportages huidige en toekomstige situatie
 • Abalco
 • Alliander
 • Boskalis
 • Brabant Water
 • Dnwg
 • Enery Solutions
 • Enexis
 • Engipipe
 • Farys
 • Fluxys
 • Gmb
 • Intecsea
 • Konings
 • Liander
 • Liandon
 • Linde
 • Nkm
 • Oaseo
 • Ocap
 • P4e
 • Petersburg
 • Pwn
 • Qirion
 • Quint Vanginkel
 • Reddyn
 • Reggefiber
 • Rendo
 • Rijkswaterstaat
 • Siers
 • Spie
 • Stedin
 • Tennet
 • Timmermans
 • Two B
 • Vangeffen
 • Vangelder
 • Volkerwessels
 • Voskuilen Woudenberg
 • Westland
 • Wml
 • Ziggo
 • Ziut