Tracé engineering

ATRON-Engineering B.V. is gespecialiseerd in de engineering van kabel- en leidingtracés ofwel tracé engineering. Onze werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, advisering ofwel het opstellen van een voorlopig ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) of uitvoeringsontwerp inclusief ‘alle’ bijkomende werkzaamheden.

Engineering van kabel- en leidingtracés; een goede voorbereiding is essentieel

Bij het aanleggen van ondergrondse infrastructuur komen er heel wat uitdagingen kijken. Mensen met bekendheid in de ondergrondse infra (her)kennen deze uitdagingen vaak wel. Wanneer er kabels en leidingen aangelegd worden heb je vaak te maken met bestaande bebouwing, wegen, sloten of zelfs rivieren en nog niet te spreken van de drukte in de ondergrond wat betreft bestaande kabels en leidingen. Onze ingenieurs weten precies wat er allemaal bij komt kijken en zorgen daarom voor een kant-en-klaar plan waar u of de aannemer direct mee aan de slag kan.

Door een goed ontwerp voorkomt u schade en onnodig oponthoud. ATRON-Engineering is gespecialiseerd in de engineering van kabel- en leidingtracés en heeft een zeer uitgebreide gebiedskennis op het gebied van tracé engineering. Verder kijken we er ook naar wat economisch gezien de meest aantrekkelijke oplossing is waarbij kosten, efficiëntie en risico’s voor de klant en/of betrokken stakeholders worden meegewogen. Wanneer u dat wenst verzorgen we ook toezicht of directievoering tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en voorzien we u van specialistisch advies, zoals bij het project voor Qirion in het centrum van Amsterdam.

Lees verder voor meer informatie of neem direct contact met ons op voor de mogelijkheden.

Wat kunnen wij voor u betekenen op het gebied van tracé engineering?

Onze ingenieurs kennen de praktijksituatie als geen ander doordat zij relevante werkervaring vanuit de aannemer hebben. Deze kennis en ervaring leidt ertoe dat wij uitsluitend toepasbare ontwerpen maken. Daarnaast staan wij u indien gewenst ook bij tijdens de uitvoeringsfase voor de aanleg van deze kabelverbindingen ofwel leidingaanleg met adviezen of directievoering en toezicht.

Neem direct contact met ons op of lees verder wat wij nog meer voor u kunnen betekenen op het gebied van tracé engineering.

Wat doet ons ingenieursbureau en voor wie?

We doen diverse haalbaarheidsstudies en stellen verschillende soorten ontwerpen op voor diverse opdrachtgevers, aannemers en ingenieursbureaus. Daarnaast begeleiden of verzorgen we de aanbesteding of geven we onze opdrachtgever advies in verband met de gunning ofwel de ontvangen offertes. Ook kunnen we toezicht en/of directievoering verworgen of adviseren tijdens de uitvoeringsfase van de werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld bij ons project aanleg CO2 transportleiding PrimA4a Rijsenhout.

Wat kunt u met onze producten?

Met onze ontwerpen zijn alle benodigde vergunningen ofwel ontheffingen aan te vragen die nodig zijn voor de realisatie/uitvoering van de werkzaamheden. Ook kunt u onze ontwerpen gebruiken om een offerte aan te vragen bij marktpartijen of aannemers.

Alle ontwerpen, plannen, berekeningen en besteksdocumenten stellen wij op volgens de geldende wet- en regelgeving. Uiteraard zorgen wij ervoor dat we op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen op dit gebied. Daarnaast zijn wij in staat alle benodigde vooronderzoeken uit te voeren. 

Redenen om voor ATRON-Engineering te kiezen

Praktijkgerichte tracé engineering

Onze medewerkers bedenken maakbare oplossingen. Door de praktijkervaring van onze medewerkers worden kennis en ervaring meegewogen in het ontwerp en onze adviezen. Wij kennen de markt en de verschillende netbeheerders en zijn graag een sparringpartner voor deze partijen. ATRON-Engineering B.V. onderscheidt zich hiermee ten opzichte van andere ingenieursbureaus.

Goede voorbereiding kabel- en leidingtracés

Het is belangrijk vooraf de bestaande ondergrondse infra in kaart te brengen en de aanleg voor de kabelverbinding(en) ofwel leidingaanleg te ontwerpen volgens de eisen van de weg- en netbeheerder(s) om de kans op schade zoveel mogelijk te beperken. Door van tevoren een ontwerp te maken voor deze werkzaamheden voorkomt u dat er schade optreedt ofwel dat de werkzaamheden door onvoorziene omstandigheden (ontbrekende gegevens uit de KLIC) stagneren of worden stilgelegd.

Bij het maken van onze ontwerpen inventariseren we vooraf alle risico’s en maken deze voor u inzichtelijk. Daarbij gaan we altijd voor de economisch meest gunstige oplossing.

Door een goed ontwerp te maken wordt daarnaast voorkomen dat er wijzigingen optreden aan het ontwerp waardoor er aanpassingen of misschien zelfs opnieuw vergunningen of toestemmingen moeten worden aangevraagd. Bovendien voorkomt u afwijkingen of meerwerk na gunning zodat u als opdrachtgever weet waar u aan toe bent.

Ons ingenieursbureau heeft alle kennis in huis

ATRON-Engineering kan alle werkzaamheden uitvoeren, berekeningen opstellen, plannen maken en onderzoeken uitvoeren welke benodigd zijn voor de engineering van ‘alle’ voorkomende werkzaamheden.

Waardevolle engineering adviezen 

Ook tijdens de uitvoeringsfase bieden we zeker een meerwaarde voor onze opdrachtgever. Zo kunnen wij u door onze expertise en ervaring behoeden voor ongewenste omstandigheden als gevolg van een onjuiste uitvoering. Ook kunnen we u in het geval van een geschil bijstaan met technisch en juridisch advies. 

Voor meer informatie over tracé engineering of onze andere diensten kunt u het beste even (telefonisch) contact met ons opnemen. Wij zetten onze expertise graag in om van uw uitdaging een succesvol project te maken.

Onze opdrachtgevers

Onze opdracht-gevers

  • ATRON-Engineering B.V. is actief in de Benelux. Onze klanten zijn aannemers, netbeheerders, particulieren, bedrijven en overheden allen voornamelijk actief in de ondergrondse infra.

  • Onze klanten kunnen bij ons terecht voor alle soorten vraagstukken t.a.v. ondergrondse infra. Van het engineeren van sleufloze kruisingen tot en met het uitwerken van een compleet kabel- of leidingtracé incl. alle bijbehorende berekeningen en onderzoeken. Daarnaast ondersteunen wij onze klanten in zowel de voorbereiding als uitvoeringsfase van een project. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of bent u opzoek naar advies, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

  • ATRON-Engineering B.V. is opgericht in 2015. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bekend ingenieursbureau in de markt. Met onze vestigingen in Werkendam en Bodegraven hebben wij een landelijke dekking. Ons team bestaat uit mensen uit de praktijk. Dat wil zeggen dat al onze medewerkers hun roots in de aannemerij hebben liggen of hier ervaring hebben opgedaan. Op deze wijze benaderen we onze werkzaamheden met een praktische blik. Ons doel is om een maakbaar ontwerp te realiseren en onze opdrachtgevers te voorzien van passend advies.

    ATRON-Engineering Werkendam
    ATRON-Engineering Bodegraven