20kV kabelverbindingen Zuidplaspolder, Zevenhuizen

In opdracht van TenneT en namens Qirion heeft ATRON-Engineering de engineering uitgevoerd voor de engineering van een aantal horizontaal gestuurde boringen voor de realisering van een zestal 20kV-middenspanningsverbindingen tussen onderstation Zevenhuizen en toekomstig onderstation Zuidplaspolder. 

Horizontaal gestuurde boringen

Qirion is momenteel bezig met de voorbereiding van de aanleg van deze 20kV-kabelverbindingen bestaande uit 6x3x630Al. Ten behoeve van de aanleg voor deze 20kV-kabelverbindingen is de realisatie van diverse horizontaal gestuurde boringen noodzakelijk, variërend in lengte tussen 43 t/m 720 meter. Deze horizontaal gestuurde boringen kruisen onder meer Rijkswegen, Provinciale wegen, watergangen, spoorwegen en bestaande kabels en leidingen. 

Bijzondere aandacht voor kwelgevoeligheid

Daarbij heeft ATRON Engineering op diverse locaties geotechnisch onderzoek laten uitvoeren. Op basis van al deze gegevens zijn voor de diverse locaties boor-/werkplannen opgesteld door ATRON-Engineering met daarin de bijbehorende sterkte- en mud-drukberekeningen en terreinindelingen voor de overleggen met de betrokken stakeholders. Hierbij is in het bijzonder aandacht besteed aan de kwelgevoeligheid van het gebied en de kans op kwel via de boortunnels van de nog te realiseren horizontaal gestuurde boringen. Door ATRON-Engineering is een werkmethode bepaald en een werkplan opgesteld voor de realisatiefase. 

Contact met stakeholders

In de loop van de werkzaamheden zijn er diverse contacten gelegd met betrokken stakeholders zoals perceeleigenaren, kabel- en leidingeigenaren, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Zuidplas en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Tijdig bijsturen

Tijdens de werkzaamheden hebben er wekelijks voortgangsoverleggen plaatsgevonden tussen Qirion en ATRON-Engineering waarin de status van de werkzaamheden en opgestelde documenten door middel van Teams-meetings zijn besproken. In verband met de complexiteit van het gebied en veranderende uitgangspunten kon hierdoor in het gehele systeemontwerp waar dat nodig was steeds tijdig worden bijgestuurd. 

Evaluatie

Na oplevering van de stukken is er een gezamenlijke evaluatie geweest tussen Qirion en ATRON-Engineering waaruit naar voren kwam dat de werkzaamheden met betrekking tot de tracé engineering voor deze zes 20kV kabelverbindingen naar tevredenheid van Qirion zijn opgeleverd.

Onze opdrachtgevers

Onze opdracht-gevers

  • ATRON-Engineering B.V. is actief in de Benelux. Onze klanten zijn aannemers, netbeheerders, particulieren, bedrijven en overheden allen voornamelijk actief in de ondergrondse infra.

  • Onze klanten kunnen bij ons terecht voor alle soorten vraagstukken t.a.v. ondergrondse infra. Van het engineeren van sleufloze kruisingen tot en met het uitwerken van een compleet kabel- of leidingtracé incl. alle bijbehorende berekeningen en onderzoeken. Daarnaast ondersteunen wij onze klanten in zowel de voorbereiding als uitvoeringsfase van een project. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of bent u opzoek naar advies, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

  • ATRON-Engineering B.V. is opgericht in 2015. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bekend ingenieursbureau in de markt. Met onze vestigingen in Werkendam en Bodegraven hebben wij een landelijke dekking. Ons team bestaat uit mensen uit de praktijk. Dat wil zeggen dat al onze medewerkers hun roots in de aannemerij hebben liggen of hier ervaring hebben opgedaan. Op deze wijze benaderen we onze werkzaamheden met een praktische blik. Ons doel is om een maakbaar ontwerp te realiseren en onze opdrachtgevers te voorzien van passend advies.

    ATRON-Engineering Werkendam
    ATRON-Engineering Bodegraven