50kV verbinding nabij de Passenger Terminal Amsterdam

In opdracht van Qirion (onderdeel van Liander) heeft ATRON-Engineering een tracé engineering en haalbaarheidsstudie uitgevoerd en een voorlopig ontwerp opgesteld voor de aanleg van een 50kV verbinding in het centrum van Amsterdam. Deze verbinding is bedoeld om cruiseschepen tijdens hun verblijf in Amsterdam van elektriciteit te voorzien. Dit komt de luchtkwaliteit in de stad ten goede en is daarmee een duurzame en groene oplossing in plaats van de generatoren die aan boord van de cruiseschepen gebruikt worden.  

Energievoorziening cruiseschepen

Jaarlijks bezoeken vele zee-cruiseschepen Amsterdam. Zij varen van de sluis bij IJmuiden door het Noordzeekanaal naar hartje Amsterdam om daar min of meer naast het Centraal Station aan de Passenger Terminal Amsterdam (PTA) af te meren. Daar verblijven ze dan een korte periode om de opvarenden een bezoek aan het centrum te bieden. 

De energievoorziening aan boord wordt verzorgd door generatoren die naast de voorstuwing en de stuurautomaat alle processen voeden. Per zee-cruiseschip kan het generatorvermogen oplopen tot wel 10-20 MW. Verder is de PTA ook het vertrekpunt voor kleinere riviercruiseschepen die tot enkele MW met hun generatoren opwekken. Deze generatoren zijn belastend voor de luchtkwaliteit van de binnenstad van Amsterdam. 

Elektrische aansluiting

Om de stad te vergroenen heeft het Havenbedrijf (Port of Amsterdam, PoA) de wens om de energievoorziening aan boord van de cruiseschepen vanaf de wal elektrisch te voeden zodat de cruiseschepen geen brandstof meer hoeven te verstoken gedurende hun verblijf in Amsterdam. Het Havenbedrijf wil daarvoor een AC7 30 MVA N-aansluiting aan de Veemkade nabij de Passenger Terminal Amsterdam. Liander heeft aangegeven deze klant aan te kunnen sluiten op 50kV op het onderstation Noord Papaverweg (NDP).

Route via het IJ

Onderdeel van de studie van ATRON-Engineering was het vinden van een route voor de aanleg van deze enkele 50kV verbinding. Startend vanaf de Piet Heinkade (Muziekgebouw) zou het IJ gekruist moeten worden en moest de verbinding verder aangelegd worden in Amsterdam-Noord richting het bestaande onderstation van Liander. Gedurende de studie zijn diverse gegevens opgevraagd van o.a. bestaande kademuren, bruggen en fundaties welke gekruist moesten worden. Naast deze bestaande (bouwkundige) infra moest er ook rekening worden gehouden met een groot aantal bestaande kabels en leidingen zoals die van Waternet. Op basis van deze gegevens zijn een aantal tracé varianten uitgewerkt waarbij onder andere de variant om de verbinding in de IJ-tunnel aan te leggen. In deze tunnel bevindt zich een kabel- en leidingenkoker waar reeds bestaande kabels en leidingen in aanwezig zijn waaronder een belangrijke 150kV verbinding van TenneT.

Oplevering en realisatie

Na overleg te hebben gehad met alle betrokken stakeholders zoals Port of Amsterdam, de Gemeente Amsterdam, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat en diverse kabel- en leidingeigenaren heeft ATRON-Engineering de studie opgeleverd aan Qirion en zal worden gestart met de realisatie en aanleg van de verbinding tussen de Passenger Terminal Amsterdam en het onderstation Papaverweg. 

Foto van Passenger Terminal Amsterdam waarbij de 50kV verbinding komt.
Foto van 50kV verbinding nabij de Passenger Terminal Amsterdam (bron: Wikipedia)

Onze opdrachtgevers

Onze opdracht-gevers

  • ATRON-Engineering B.V. is actief in de Benelux. Onze klanten zijn aannemers, netbeheerders, particulieren, bedrijven en overheden allen voornamelijk actief in de ondergrondse infra.

  • Onze klanten kunnen bij ons terecht voor alle soorten vraagstukken t.a.v. ondergrondse infra. Van het engineeren van sleufloze kruisingen tot en met het uitwerken van een compleet kabel- of leidingtracé incl. alle bijbehorende berekeningen en onderzoeken. Daarnaast ondersteunen wij onze klanten in zowel de voorbereiding als uitvoeringsfase van een project. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of bent u opzoek naar advies, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

  • ATRON-Engineering B.V. is opgericht in 2015. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bekend ingenieursbureau in de markt. Met onze vestigingen in Werkendam en Bodegraven hebben wij een landelijke dekking. Ons team bestaat uit mensen uit de praktijk. Dat wil zeggen dat al onze medewerkers hun roots in de aannemerij hebben liggen of hier ervaring hebben opgedaan. Op deze wijze benaderen we onze werkzaamheden met een praktische blik. Ons doel is om een maakbaar ontwerp te realiseren en onze opdrachtgevers te voorzien van passend advies.

    ATRON-Engineering Werkendam
    ATRON-Engineering Bodegraven