Aanleg drinkwatertransportleiding Breda-Dorst 

In opdracht van Brabant Water heeft ATRON-Engineering B.V. de engineering verzorgd van diverse sleufloze kruisingen voor de aanleg van een drinkwatertransportleiding met een diameter van 700mm tussen Breda en Dorst. 

Ontwerpen en vooronderzoeken

Onderdeel van de tracé engineering was het ontwerpen van een open/gesloten frontboring voor de kruising van de spoorbaan Breda-Tilburg. Daarnaast zijn er op een viertal locaties horizontaal gestuurde boringen ontworpen, variërend in lengte van 240 tot 750m, voor de kruising van waterpartijen en wegen waaronder de Rijksweg A27. 

Aanleg drinkwatertransportleiding Breda-Dorst

Voor de engineering zijn diverse geotechnische vooronderzoeken uitgevoerd. Hierbij zijn verschillende berekeningen opgesteld zoals erosiekrater- en veiligheidszoneberekeningen maar ook zettings- en stabiliteitsanalyses. 

Tekeningen

Tevens zijn diverse terreinindeling tekeningen en opsteltekeningen uitgewerkt die een indicatie geven voor de werkterreinen die tijdens het aanleggen van de drinkwatertransportleiding benodigd zijn. Deze tekeningen zijn door Brabant Water gebruikt voor de afstemming met particulieren en andere stakeholders. 

Afstemming stakeholders

Door ATRON-Engineering is er ook overleg gevoerd met de belangrijkste stakeholders zoals ProRail en Rijkswaterstaat. Door de werkzaamheden voorafgaand aan het vergunningentraject goed af te stemmen kon er op deze wijze zorg voor gedragen worden dat het verkrijgen van de benodigde vergunningen geen vertraging op zou lopen. 

Opstellen werkplannen

Aansluitend zijn de werkplannen opgesteld die nodig zijn voor de vergunningsaanvraag van de werkzaamheden en het opstarten van de procedure in verband met de aanbesteding richting de civiele aannemer(s). 

De werkzaamheden zijn naar tevredenheid van de Brabant Water opgeleverd. 

Onze opdrachtgevers

Onze opdracht-gevers

  • ATRON-Engineering B.V. is actief in de Benelux. Onze klanten zijn aannemers, netbeheerders, particulieren, bedrijven en overheden allen voornamelijk actief in de ondergrondse infra.

  • Onze klanten kunnen bij ons terecht voor alle soorten vraagstukken t.a.v. ondergrondse infra. Van het engineeren van sleufloze kruisingen tot en met het uitwerken van een compleet kabel- of leidingtracé incl. alle bijbehorende berekeningen en onderzoeken. Daarnaast ondersteunen wij onze klanten in zowel de voorbereiding als uitvoeringsfase van een project. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of bent u opzoek naar advies, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

  • ATRON-Engineering B.V. is opgericht in 2015. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bekend ingenieursbureau in de markt. Met onze vestigingen in Werkendam en Bodegraven hebben wij een landelijke dekking. Ons team bestaat uit mensen uit de praktijk. Dat wil zeggen dat al onze medewerkers hun roots in de aannemerij hebben liggen of hier ervaring hebben opgedaan. Op deze wijze benaderen we onze werkzaamheden met een praktische blik. Ons doel is om een maakbaar ontwerp te realiseren en onze opdrachtgevers te voorzien van passend advies.

    ATRON-Engineering Werkendam
    ATRON-Engineering Bodegraven