Aanleg Middenspanning tussen Driebergen en Bunnik

Stedin legt in 2020 een dubbele middenspanningsverbinding aan (3x1x800Al) tussen het hoogspanningsstation in Driebergen en een nieuw te realiseren verdeelstation in  Bunnik. Het tracé heeft een lengte van ruim 6 kilometer. Het nieuwe station in Bunnik wordt gerealiseerd omdat er in Bunnik extra capaciteit nodig is vanwege het realiseren van onder andere een groot aantal autolaadstations.

Stedin heeft in de zomer van 2019 aan Quint & van Ginkel de opdracht verstrekt om middels een volledige tracé engineering het project voor te bereiden. ATRON Engineering heeft in opdracht van Quint & van Ginkel B.V. het door Stedin aangeleverde functioneel ontwerp (FO) uitgewerkt in een tracéstudie, VO (voorlopig ontwerp) en DO (definitief ontwerp). Het definitief ontwerp betreft een ontwerp dat is afgestemd met de diverse vergunningverlenende instanties en kabel- en leidingeigenaren. Het DO is vervolgens omgezet naar een UO (uitvoeringontwerp). In het UO zijn alle zaken op tekening meegenomen die nodig zijn voor het realiseren van de kabelverbinding.

Bijzonderheden van het project:

    Ontwerp van FO tot UO, inclusief aanvraag vergunningen namens Stedin.

    Meerdere horizontaal gestuurde boringen zijn onderdeel van het tracé.

    Kabels worden als singels getrokken, dus niet als bundel.

    Twee horizontaal gestuurde boringen uitgevoerd met Uxoscope in verband met risico op Niet       Gesprongen Explosieven (OCE).

    Er is gebruik gemaakt van een Faunatunnel om de Rijksweg A12 te kruisen.

Naast het uitwerken van het DO/UO heeft ATRON-Engineering ook diverse vergunningaanvragen verzorgd in combinatie met vooroverleggen met de betrokken stakeholders. Daarnaast is er ondersteuning geboden aan de projectleiding van Quint & van Ginkel gedurende de uitvoering van de werkzaamheden. Dit om op deze wijze alle gemaakte afspraken tijdens de voorbereidingsfase te borgen.

Onze opdrachtgevers

Onze opdracht-gevers

  • ATRON-Engineering B.V. is actief in de Benelux. Onze klanten zijn aannemers, netbeheerders, particulieren, bedrijven en overheden allen voornamelijk actief in de ondergrondse infra.

  • Onze klanten kunnen bij ons terecht voor alle soorten vraagstukken t.a.v. ondergrondse infra. Van het engineeren van sleufloze kruisingen tot en met het uitwerken van een compleet kabel- of leidingtracé incl. alle bijbehorende berekeningen en onderzoeken. Daarnaast ondersteunen wij onze klanten in zowel de voorbereiding als uitvoeringsfase van een project. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of bent u opzoek naar advies, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

  • ATRON-Engineering B.V. is opgericht in 2015. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bekend ingenieursbureau in de markt. Met onze vestigingen in Werkendam en Bodegraven hebben wij een landelijke dekking. Ons team bestaat uit mensen uit de praktijk. Dat wil zeggen dat al onze medewerkers hun roots in de aannemerij hebben liggen of hier ervaring hebben opgedaan. Op deze wijze benaderen we onze werkzaamheden met een praktische blik. Ons doel is om een maakbaar ontwerp te realiseren en onze opdrachtgevers te voorzien van passend advies.

    ATRON-Engineering Werkendam
    ATRON-Engineering Bodegraven