Haalbaarheidsstudie warmtenet aanleg Maastricht

Zoals zoveel steden is ook Maastricht op zoek naar manieren om de stad ‘groener’ te maken. Voor ruim 6.500 panden in de binnenstad wordt naar een duurzaam alternatief voor aardgas gezocht en voeren we een haalbaarheidsstudie warmtenet uit. In opdracht van de gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht en Enpuls (onderdeel van Enexis Groep) onderzoekt ATRON-Engineering in samenwerking met Geonius de complexe ondergrond van de stad en de mogelijkheden voor het aanleggen van een warmtenet.

Klimaatakkoord

De gemeente gaat deze uitdaging aan wegens de energietransitie die verplicht gesteld wordt vanuit het Klimaatakkoord. Het doel is om tegen 2050 ruim zeven miljoen woningen en één miljoen gebouwen in Nederland te verwarmen met duurzame warmte en te voorzien van duurzaam opgewekte elektriciteit.

De uitdaging

Het centrum van Maastricht bestaat uit vele monumentale panden. Een warmtenet kan een geschikte en duurzame oplossing zijn, maar de aanleg hiervan brengt uitdagingen met zich mee. Het is wat er onder de grond ligt dat voor moeilijkheden zorgt. In de ondergrond van Maastricht liggen veel kabels en leidingen en mogelijk zelfs archeologische resten.

Samenwerking met Geonius

Samen met Geonius onderzoekt ATRON-Engineering of het realiseren van een warmtenet voor Maastricht mogelijk is. ATRON-Engineering is gespecialiseerd in de aanleg van leidingen en neemt het technisch ontwerp en de tracé engineering van het project op zich. Geonius neemt de vooronderzoeken en de project- en ontwerpleiding voor haar rekening. Dit alles samen vormt de haalbaarheidsstudie. 

Bron: Geonius

De rol van Geonius

Voor dit project werken de afdelingen Infra, Archeologie, Milieu, Ecologie en Geotechniek samen. Ze werken ieder aan hun eigen stukje van de puzzel om alles in kaart te brengen. Naast het in kaart brengen van de knelpunten, is het van belang rekening te houden met eventuele archeologische resten in de grond.  

De afdeling Milieu onderzoekt of en wat voor verontreiniging er in de ondergrond te vinden is middels een bodemonderzoek. Daarbij wordt ook met een NGE bureauonderzoek (Niet Gesprongen Explosieven) gekeken naar eventuele explosieven die nog in de grond zitten. 

Een van de ecologen van Geonius heeft een globale knelpuntenanalyse gemaakt waarin de bestaande flora en fauna, monumentale bomen en beschermde natuurgebieden in de omgeving in kaart zijn gebracht. Vanuit de gemeente is het van belang dat hier goed naar gekeken wordt.

De afdeling Geotechniek brengt een geotechnisch advies uit gebaseerd op een onderzoek naar de geotechnische samenstelling van de ondergrond.

De rol van ATRON-Engineering

ATRON-Engineering is begonnen met een tracé- en haalbaarheidsstudie. Om te bepalen welk tracé de juiste keuze is, wordt er in een GIS omgeving gewerkt waarin alle knelpunten, zoals bestaande kabels en leidingen, oude riolen etc., worden geregistreerd en tweewekelijks geüpdatet worden. 

Daarbij worden meteen adviezen geformuleerd. Met GIS (Geografisch Informatiesysteem) kan data gevisualiseerd, gegenereerd, bewerkt en geanalyseerd worden. De informatie wordt weergegeven in de vorm van (digitale) kaarten of webkaarten (webviewer) zodat het een overzichtelijke presentatie van de data vormt. In GIS kunnen ook de opdrachtgevers eenvoudig de voortgang volgen. 

Eén adviesrapport

Alle onderzoeken samen vormen het vooronderzoek, wat gebundeld wordt tot één adviesrapport voor de opdrachtgevers. Om ervoor te zorgen dat er niks mist in het vooronderzoek, organiseren we samen met de Gemeente, watermaatschappijen en Enexis workshops om informatie in te winnen en ervaringen uit te wisselen met het werken in Maastricht. Dit zorgt voor een compleet plaatje waarop een weloverwogen keuze voor een warmtenet gebaseerd kan worden.

Onze opdrachtgevers

Onze opdracht-gevers

  • ATRON-Engineering B.V. is actief in de Benelux. Onze klanten zijn aannemers, netbeheerders, particulieren, bedrijven en overheden allen voornamelijk actief in de ondergrondse infra.

  • Onze klanten kunnen bij ons terecht voor alle soorten vraagstukken t.a.v. ondergrondse infra. Van het engineeren van sleufloze kruisingen tot en met het uitwerken van een compleet kabel- of leidingtracé incl. alle bijbehorende berekeningen en onderzoeken. Daarnaast ondersteunen wij onze klanten in zowel de voorbereiding als uitvoeringsfase van een project. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of bent u opzoek naar advies, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

  • ATRON-Engineering B.V. is opgericht in 2015. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bekend ingenieursbureau in de markt. Met onze vestigingen in Werkendam en Bodegraven hebben wij een landelijke dekking. Ons team bestaat uit mensen uit de praktijk. Dat wil zeggen dat al onze medewerkers hun roots in de aannemerij hebben liggen of hier ervaring hebben opgedaan. Op deze wijze benaderen we onze werkzaamheden met een praktische blik. Ons doel is om een maakbaar ontwerp te realiseren en onze opdrachtgevers te voorzien van passend advies.

    ATRON-Engineering Werkendam
    ATRON-Engineering Bodegraven