Kabels en leidingen verleggen in de Krimpenerwaard (KIJK)

Door klimaatverandering stijgt het waterniveau van de zee en komen in rivieren vaker hoge waterstanden voor. Zo ook in de Hollandse IJssel. Het Hoogheemraadschap van Schieland gaat dan ook langs de Hollandse IJssel de dijken verhogen en versterken; het project KIJK. Hiervoor moet men kabels en leidingen verleggen. KIJK staat voor Krachtige-IJsseldijken-Krimpenerwaard. Om precies te zijn gaat het om het gebied tussen Krimpen aan den IJssel en Gouderak. 

Tracé van 7,5 kilometer

Om de dijk te kunnen versterken en verhogen is het nodig om de kabels en leidingen zoveel als mogelijk te verleggen. Hiervoor hebben een aantal partijen de handen ineen geslagen: Stedin, Oasen, Gemeente Krimpenerwaard en Glasdraad. Deze partijen werken samen onder de noemer SOK partijen. Deze partijen hebben ATRON-Engineering opdracht gegeven om te ondersteunen in de VO- en DO-fase van het project waarbij wij de complete tracé engineering verzorgen.

Samengevat dienen de kabels en leidingen over een lengte van ongeveer 7,5 kilometer te worden aangepast of verlegd. Het gaat hierbij om een waterleiding (Oasen), gasleiding, middenspannings- en laagspanningskabels (Stedin), een persleiding (gemeente Krimpenerwaard) en een glasvezelverbinding (Glasdraad).

kabels en leiding verleggen

Voor het grootste gedeelte worden de kabels en leidingen in een alternatief tracé gelegd. ATRON-Engineering verzorgt het VO en DO van dit tracé. Daarnaast begeleidt ATRON-Engineering het technisch team van de SOK-partijen om alle facetten van het ontwerp te kunnen waarborgen. In de overleggen met het Hoogheemraadschap vertegenwoordigt ATRON-Engineering de technische standpunten van de SOK-partijen richting het Hoogheemraadschap. 

Het tracé loopt voor het grootste gedeelte door private percelen wat inhoudt dat er voor de werkzaamheden zakelijk recht dient te worden gevestigd en er bewonersavonden zijn georganiseerd. Tijdens deze avonden heeft ATRON-Engineering het ontwerp gepresenteerd en de vragen en opmerkingen van de bewoners geïnventariseerd. Deze zaken zijn uiteindelijk weer in het ontwerp verwerkt.

Kostenraming en zakelijk recht

De vervolgstappen in het traject zijn het opstellen van de kostenramingen voor diverse varianten en voor de verschillende netbeheerders en daarna het uitwerken van het DO. Parallel hieraan zullen de benodigde zakelijk rechten worden gevestigd.

Aanbesteding en toezicht in de uitvoeringsfase

Uiteindelijk zal ATRON-Engineering ook de stukken rondom de aanbesteding in samenwerking met de netbeheerders verzorgen. Waar nodig wordt in de uitvoeringsfase ook toezicht gehouden op de uitvoering van het verleggen van de kabels en leidingen. 

Onze opdrachtgevers

Onze opdracht-gevers

  • ATRON-Engineering B.V. is actief in de Benelux. Onze klanten zijn aannemers, netbeheerders, particulieren, bedrijven en overheden allen voornamelijk actief in de ondergrondse infra.

  • Onze klanten kunnen bij ons terecht voor alle soorten vraagstukken t.a.v. ondergrondse infra. Van het engineeren van sleufloze kruisingen tot en met het uitwerken van een compleet kabel- of leidingtracé incl. alle bijbehorende berekeningen en onderzoeken. Daarnaast ondersteunen wij onze klanten in zowel de voorbereiding als uitvoeringsfase van een project. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of bent u opzoek naar advies, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

  • ATRON-Engineering B.V. is opgericht in 2015. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bekend ingenieursbureau in de markt. Met onze vestigingen in Werkendam en Bodegraven hebben wij een landelijke dekking. Ons team bestaat uit mensen uit de praktijk. Dat wil zeggen dat al onze medewerkers hun roots in de aannemerij hebben liggen of hier ervaring hebben opgedaan. Op deze wijze benaderen we onze werkzaamheden met een praktische blik. Ons doel is om een maakbaar ontwerp te realiseren en onze opdrachtgevers te voorzien van passend advies.

    ATRON-Engineering Werkendam
    ATRON-Engineering Bodegraven