Aanleg dubbele 20kV middenspanningsverbinding Andijk 

In opdracht van Liander heeft ATRON-Engineering B.V. werkzaamheden verricht voor het voorbereiden/engineeren voor de aanleg van een dubbele 20kV middenspanningsverbinding te Andijk.

Drijvend zonnepark

Op het bestaande zuiveringsstation ‘Prinses Juliana’ van PWN, een drinkwaterproductiebedrijf in Andijk, is men voornemens een zonnepark in te richten op het oostelijke reservoir. Dit zonnepark zal bestaan uit een groot aantal drijvende zonnepanelen. PWN heeft Liander gevraagd een ‘veilige’ verbinding aan te leggen tussen het nieuwe inkoopstation op het terrein van PWN en  het bestaande onderstation van Liander dat zich aan de Nieuwedijk bevindt. (onderstation Wervershoof).

Variantenstudie

Voor deze werkzaamheden heeft ATRON-Engineering de tracé engineering en -studie verzorgd waarbij er als eerste een variantenstudie is gedaan voor de aanleg van de dubbele 20kV middenspanningsverbindingen. Uit deze varianten is een keuze gemaakt op basis waarvan een voorlopig ontwerp is opgesteld. 

Vooronderzoeken

ATRON-Engineering B.V. heeft daarnaast diverse vooronderzoeken uitgevoerd zoals flora en fauna onderzoek, archeologisch onderzoek, milieukundig vooronderzoek en onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE). 

Gesprekken met stakeholders

Gedurende de engineering zijn er diverse gesprekken geweest met stakeholders zoals de Gemeente Medemblik, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en diverse kabel- en leidingeigenaren. 

Middenspanningsverbinding Andijk
Verdeelstation Westwoud, waar elektriciteit van het hoogspanningsnet van Tennet overgaat op het middenspanningsnet van Liander.

Managementsamenvatting

Na afronding van de studie en uitvoering van alle vooronderzoeken is er een managementsamenvatting opgesteld met onder andere een risicoregister en een trade-off-matrix met een vergelijking tussen de verschillende varianten. Verder zijn hieraan de vergunningenregisters en het communicatiedossier toegevoegd. 

Eenvoudig en up-to-date delen van bestanden

Om de opdrachtgever Liander gedurende de studie voor de 20kV middenspanningsverbinding op de hoogte te houden van de voortgang zijn er tweewekelijks voortgangsoverleggen georganiseerd. Daarnaast is er gewerkt met een SharePoint omgeving waarmee bestanden eenvoudig en up-to-date met elkaar kunnen worden gedeeld. 

De werkzaamheden zijn naar tevredenheid van Liander opgeleverd.

Onze opdrachtgevers

Onze opdracht-gevers

  • ATRON-Engineering B.V. is actief in de Benelux. Onze klanten zijn aannemers, netbeheerders, particulieren, bedrijven en overheden allen voornamelijk actief in de ondergrondse infra.

  • Onze klanten kunnen bij ons terecht voor alle soorten vraagstukken t.a.v. ondergrondse infra. Van het engineeren van sleufloze kruisingen tot en met het uitwerken van een compleet kabel- of leidingtracé incl. alle bijbehorende berekeningen en onderzoeken. Daarnaast ondersteunen wij onze klanten in zowel de voorbereiding als uitvoeringsfase van een project. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of bent u opzoek naar advies, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

  • ATRON-Engineering B.V. is opgericht in 2015. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bekend ingenieursbureau in de markt. Met onze vestigingen in Werkendam en Bodegraven hebben wij een landelijke dekking. Ons team bestaat uit mensen uit de praktijk. Dat wil zeggen dat al onze medewerkers hun roots in de aannemerij hebben liggen of hier ervaring hebben opgedaan. Op deze wijze benaderen we onze werkzaamheden met een praktische blik. Ons doel is om een maakbaar ontwerp te realiseren en onze opdrachtgevers te voorzien van passend advies.

    ATRON-Engineering Werkendam
    ATRON-Engineering Bodegraven