Reconstructie drinkwaterdistributieleiding Tiendweg-Oost te Ouderkerk aan den IJssel

In opdracht van Oasen N.V. heeft ATRON-Engineering B.V. voor het project Tiendweg Oost te Ouderkerk aan den IJssel het complete traject van tracé-studie tot en met het afsluiten van de zakelijk recht overeenkomsten verzorgd.

De huidige asbestcement drinkwaterleiding in de Tiendweg Oost dient te worden vervangen. De bestaande verbinding is dermate verouderd dat deze aan vervanging toe is. Tevens zal de Tiendweg Oost binnenkort gereconstrueerd worden waarbij de leiding zou moeten worden vervangen/verlegd. De huisaansluitingen langs de Tiendweg Oost dienen allemaal te worden overgenomen op de nieuw aan te leggen distributieleiding.

De distributieleiding zal voornamelijk worden aangelegd middels een dertiental horizontaal gestuurde boringen, een drietal boogzinkers en aanleg in open ontgraving. Middels deze werkwijze wordt de nieuwe distributieleiding het meest kosteneffectief, met zo min mogelijk overlast voor de perceeleigenaren en in een zo kort mogelijk tijdsbestek aangelegd.

ATRON-Engineering B.V. heeft de verschillende sleufloze kruisingen uitgewerkt en een compleet ontwerp opgesteld van de te vervangen leiding. Onderdeel van het ontwerp was ook het laten uitvoeren van onder andere een flora en fauna- en archeologisch vooronderzoek.

De nieuw te leggen distributieleiding wordt voor 95% aangelegd in particuliere gronden. Hiervoor zijn in totaal zevenentwintig zakelijk recht overeenkomsten opgesteld en afgesloten met particuliere eigenaren en/of gebruikers. ATRON-Engineering B.V. heeft voor Oasen N.V. de overleggen met particulieren geïnitieerd, alle afstemming verzorgd en uiteindelijk alle overeenkomsten afgesloten,  vooruitlopend op de uitvoering van de werkzaamheden. Aansluitend op het vastleggen van de overeenkomsten heeft ATRON-Engineering B.V. een kostenraming opgesteld en de benodigde materialen voor de uitvoering van de werkzaamheden uitgetrokken. Alle werkzaamheden en uitkomsten vanuit vooroverleggen ofwel eisen zijn vastgelegd in een projectnotitie. Deze notitie is gebruikt voor de overdracht van de werkzaamheden aan de uiteindelijke civiele aannemer.

Onze opdrachtgevers

Onze opdracht-gevers

  • ATRON-Engineering B.V. is actief in de Benelux. Onze klanten zijn aannemers, netbeheerders, particulieren, bedrijven en overheden allen voornamelijk actief in de ondergrondse infra.

  • Onze klanten kunnen bij ons terecht voor alle soorten vraagstukken t.a.v. ondergrondse infra. Van het engineeren van sleufloze kruisingen tot en met het uitwerken van een compleet kabel- of leidingtracé incl. alle bijbehorende berekeningen en onderzoeken. Daarnaast ondersteunen wij onze klanten in zowel de voorbereiding als uitvoeringsfase van een project. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of bent u opzoek naar advies, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

  • ATRON-Engineering B.V. is opgericht in 2015. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bekend ingenieursbureau in de markt. Met onze vestigingen in Werkendam en Bodegraven hebben wij een landelijke dekking. Ons team bestaat uit mensen uit de praktijk. Dat wil zeggen dat al onze medewerkers hun roots in de aannemerij hebben liggen of hier ervaring hebben opgedaan. Op deze wijze benaderen we onze werkzaamheden met een praktische blik. Ons doel is om een maakbaar ontwerp te realiseren en onze opdrachtgevers te voorzien van passend advies.

    ATRON-Engineering Werkendam
    ATRON-Engineering Bodegraven