Reconstructie drinkwaterdistributieleiding Tiendweg-Oost te Ouderkerk aan den IJssel 

In opdracht van Oasen heeft ATRON-Engineering voor het project reconstructie drinkwaterdistributieleiding aan de Tiendweg-Oost te Ouderkerk aan den IJssel het complete traject van tracé engineering en -studie, afsluiten van de zakelijk recht overeenkomsten tot en met het referentieontwerp verzorgd.

De huidige asbestcement drinkwaterleiding in de Tiendweg-Oost dient te worden vervangen. De bestaande leiding is dermate verouderd dat deze aan vervanging toe is. Tevens zal de Tiendweg-Oost binnenkort gereconstrueerd worden waarbij de leiding zou moeten worden vervangen/verlegd. Daarnaast dienen de huisaansluitingen langs de Tiendweg-Oost te worden overgenomen op de nieuw aan te leggen leiding.

drinkwaterdistributieleiding

De meest effectieve werkwijze en wat er nog meer bij komt kijken

De leiding zal voornamelijk worden aangelegd middels een dertiental horizontaal gestuurde boringen, een drietal boogzinkers en aanleg in open ontgraving. Door gebruik te maken van deze werkwijze wordt de nieuwe leiding het meest kosteneffectief en met zo min mogelijk overlast voor de perceeleigenaren aangelegd. Daarnaast kan de reconstructie van de drinkwaterdistributieleiding hierdoor in een zo kort mogelijk tijdsbestek worden uitgevoerd.

ATRON-Engineering heeft de verschillende sleufloze kruisingen uitgewerkt en een ontwerp opgesteld van de te vervangen leiding. Onderdeel van het ontwerp was ook het laten uitvoeren van onder andere diverse vooronderzoeken zoals een flora en fauna onderzoek, een milieukundig en een archeologisch vooronderzoek.

De nieuw te leggen leiding wordt voor 95% aangelegd in particuliere gronden. Hiervoor zijn in totaal zevenentwintig zakelijk recht overeenkomsten opgesteld en afgesloten met particuliere eigenaren en/of gebruikers. ATRON-Engineering  heeft voor Oasen de overleggen met particulieren geïnitieerd, alle afstemming verzorgd en uiteindelijk alle overeenkomsten afgesloten die voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigd of van belang zijn.  

Kostenraming en overdracht

Aansluitend op het vastleggen van de overeenkomsten heeft ATRON-Engineering een kostenraming opgesteld en de benodigde materialen voor de uitvoering van de werkzaamheden uitgetrokken. Alle werkzaamheden en uitkomsten vanuit vooroverleggen ofwel eisen zijn vastgelegd in een managementsamenvatting. Deze managementsamenvatting is gebruikt voor de overdracht van de werkzaamheden aan de uiteindelijke civiele aannemer van Oasen die de reconstructie van de drinkwaterdistributieleiding in Ouderkerk aan den IJssel zal uitvoeren. 

Onze opdrachtgevers

Onze opdracht-gevers

  • ATRON-Engineering B.V. is actief in de Benelux. Onze klanten zijn aannemers, netbeheerders, particulieren, bedrijven en overheden allen voornamelijk actief in de ondergrondse infra.

  • Onze klanten kunnen bij ons terecht voor alle soorten vraagstukken t.a.v. ondergrondse infra. Van het engineeren van sleufloze kruisingen tot en met het uitwerken van een compleet kabel- of leidingtracé incl. alle bijbehorende berekeningen en onderzoeken. Daarnaast ondersteunen wij onze klanten in zowel de voorbereiding als uitvoeringsfase van een project. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of bent u opzoek naar advies, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

  • ATRON-Engineering B.V. is opgericht in 2015. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bekend ingenieursbureau in de markt. Met onze vestigingen in Werkendam en Bodegraven hebben wij een landelijke dekking. Ons team bestaat uit mensen uit de praktijk. Dat wil zeggen dat al onze medewerkers hun roots in de aannemerij hebben liggen of hier ervaring hebben opgedaan. Op deze wijze benaderen we onze werkzaamheden met een praktische blik. Ons doel is om een maakbaar ontwerp te realiseren en onze opdrachtgevers te voorzien van passend advies.

    ATRON-Engineering Werkendam
    ATRON-Engineering Bodegraven