Verlegging middenspanningsverbindingen N211 Wateringen

In opdracht van Westland Infra Netbeheer heeft ATRON-Engineering B.V. werkzaamheden verricht voor het voorbereiden/engineeren van de verlegging van diverse middenspanningsverbindingen rondom de N211 in Wateringen.

De N211 Wippolderlaan ligt tussen de A4 en de N222 (de Westlandroute genoemd) en is een belangrijke verbindingsweg tussen Greenport West-Holland en Den Haag Zuidwest. Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren gaat Provincie Zuid-Holland een grote reconstructie uitvoeren waarbij er o.a. een extra rijstrook wordt aangelegd in beide richtingen en de bestaande kruispunten worden vervangen voor ongelijkvloerse kruisingen. Tevens worden er extra maatregelen genomen tegen licht- en geluidshinder voor de omgeving.

Uitgangspunten en knelpunten

Westland Infra heeft in het gebied meerdere belangrijke middenspanningsverbindingen liggen. Om de reconstructie van de N211 mogelijk te maken dienen deze verlegd te worden zodat deze de werkzaamheden van de Provincie niet belemmeren, en nog belangrijker, deze niet beschadigd kunnen worden tijdens de werkzaamheden. Daarnaast moeten de middenspanningsverbindingen in de toekomst ook bereikbaar blijven voor het geval er reparaties nodig zijn.

Westland Middenspanningsverbindingen

Voor deze werkzaamheden heeft ATRON-Engineering eerst een knelpuntenstudie verzorgd waarbij er aan de hand van het toekomstige ontwerp van de N211 Wippolderlaan een analyse is gemaakt van de te verleggen verbindingen. Aan de hand van deze studie is de tracé engineering opgestart waarbij een voorlopig ontwerp is opgesteld zodat er afstemming met de diverse stakeholders kon plaatsvinden.

Gesprekken met stakeholders

Vanwege de omvang van het project is ATRON-Engineering constant betrokken geweest bij de gesprekken met stakeholders zoals de gemeente Westland, het Hoogheemraadschap van Delfland, de Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en de andere kabel- en leidingeigenaren in het gebied. Aan de hand van deze gesprekken is er uiteindelijk een definitief ontwerp opgesteld waarbij Westland Infra voorafgaand aan de reconstructie van de N211 de middenspanningsverbindingen in het gebied kan verleggen zodat deze geen risico lopen tijdens de werkzaamheden aan de N211. Daarbij is er ook rekening mee gehouden dat er voldoende ruimte blijft voor andere kabel- en leidingeigenaren om hun verbindingen te verleggen.

Kant en klaar opgeleverd

ATRON-Engineering heeft voor dit project het definitief ontwerp (DO) opgesteld en ook de noodzakelijke horizontaal gestuurde boringen geëngineerd en de hiervoor benodigde berekeningen en werkplannen opgesteld. Alle stukken zijn kant en klaar opgeleverd zodat deze door Westland Infra direct aan de noodzakelijke vergunningsaanvragen konden worden toegevoegd.

De werkzaamheden zijn naar tevredenheid van Westland Infra Netbeheer opgeleverd.

Onze opdrachtgevers

Onze opdracht-gevers

  • ATRON-Engineering B.V. is actief in de Benelux. Onze klanten zijn aannemers, netbeheerders, particulieren, bedrijven en overheden allen voornamelijk actief in de ondergrondse infra.

  • Onze klanten kunnen bij ons terecht voor alle soorten vraagstukken t.a.v. ondergrondse infra. Van het engineeren van sleufloze kruisingen tot en met het uitwerken van een compleet kabel- of leidingtracé incl. alle bijbehorende berekeningen en onderzoeken. Daarnaast ondersteunen wij onze klanten in zowel de voorbereiding als uitvoeringsfase van een project. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of bent u opzoek naar advies, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

  • ATRON-Engineering B.V. is opgericht in 2015. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bekend ingenieursbureau in de markt. Met onze vestigingen in Werkendam en Bodegraven hebben wij een landelijke dekking. Ons team bestaat uit mensen uit de praktijk. Dat wil zeggen dat al onze medewerkers hun roots in de aannemerij hebben liggen of hier ervaring hebben opgedaan. Op deze wijze benaderen we onze werkzaamheden met een praktische blik. Ons doel is om een maakbaar ontwerp te realiseren en onze opdrachtgevers te voorzien van passend advies.

    ATRON-Engineering Werkendam
    ATRON-Engineering Bodegraven