Projecten

waar we trots op zijn

Onze projecten

De medewerkers van ATRON-Engineering B.V. hebben de afgelopen jaren diverse spraakmakende en bijzondere projecten onder handen gehad. Van een kleine wegkruising tot grote infrastructurele projecten. Zoals buisleidingen (ofwel kabeltracés) van meerdere kilometers en speciale sleufloze kruisingen. Op deze site treft u slechts een kleine greep uit recent uitgevoerde projecten aan. Mocht u meer informatie wensen over wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wageningen University

Doel van Wageningen University is om de hele campus ‘gasloos’ en energiezuinig te maken. Hiervoor zal er op het terrein van de universiteit een WKO-Ring worden aangelegd. Deze ring zal door middel van warmtebronnen verwarming of koeling verzorgen voor de diverse gebouwen op de campus.

Drinkwaterdistributieleiding Oasen

In opdracht van Oasen N.V. heeft ATRON-Engineering B.V. voor het project Tiendweg Oost te Ouderkerk aan den IJssel het complete traject van tracé-studie tot en met het afsluiten van de zakelijk recht overeenkomsten verzorgd.

Aanleg middenspanningsverbinding

In opdracht van Enexis heeft ATRON-Engineering B.V. voor het project Centraleweg - Zalmweg te Geertruidenberg - Raamsdonksveer een zevental horizontaal gestuurde boringen uitgewerkt.

Aanleg Middenspanning tussen Driebergen en Bunnik

Stedin legt in 2020 een dubbele middenspanningsverbinding aan (3x1x800Al) tussen het hoogspanningsstation in Driebergen en een nieuw te realiseren verdeelstation in Bunnik. Het tracé heeft een lengte van ruim 6 kilometer. Het nieuwe station in Bunnik wordt gerealiseerd omdat er in Bunnik extra capaciteit nodig is vanwege het realiseren van onder andere een groot aantal autolaadstations.

Aanleg Hoogspanning door oude centrum van Gouda

Stedin heeft in 2019 een nieuwe hoogspanningsverbinding aangelegd (50kV) tussen station Bolwerk in het oude centrum van Gouda en station Waaijersluis aan de Zuider IJsseldijk.

Windparken op zee: 2 mooie projecten voor TenneT TSO B.V.

We zijn in Nederland op weg naar een duurzame energievoorziening. Een belangrijke bron van duurzame elektriciteit is wind. Wind op land, en vooral ook: wind op zee, afkomstig van windparken op zee. TenneT is de netbeheerder op zee. TenneT zorgt ervoor dat de toekomstige windparken op de Noordzee worden aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnet op land, zodat de opgewekte energie gebruikt kan worden door woningen en bedrijven.

Aanleg 20’’ CO2 transportleiding PrimA4a, Rijsenhout

OCAP CO2 bv is de voorbereidingen aan het treffen voor de aanleg van een CO2 transportleiding (20’’). Deze leiding dient aangelegd te worden vanaf de aansluiting op de bestaande (NPM) leiding ten zuiden van Nieuw-Vennep naar het tuindersgebied (PrimA4a) ten oosten van de rijksweg A4 bij Rijsenhout en heeft een lengte van ca. 6 km.

Aanleg middenspanningsverbinding Raamsdonksveer

In opdracht van Enexis heeft ATRON-Engineering B.V. voor het project Centraleweg – Zalmweg te Geertruidenberg – Raamsdonksveer een zevental horizontaal gestuurde boringen uitgewerkt. Dit is één van de technieken die er is op het gebied van sleufloze kruisingen die veel wordt gebruikt om onder rivieren, spoorbanen, grote wegen maar ook onder kleine watergangen en wegen door te boren.

Windmolens langs de A16

Brabant heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Om dit te bereiken heeft de provincie samen met 4 gemeenten het initiatief genomen om windmolens langs de A16 te realiseren.

Langs de A16 in West-Brabant worden in de nabije toekomst 28 windmolens geplaatst in de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert. Met deze windmolens wordt schone energie opgewekt met een vermogen dat naar schatting gelijk is aan het verbruik van minimaal 100.000 huishoudens. De verwachting is dat alle windmolens eind 2022 draaien.

De te plaatsen windmolens langs de A16 zijn onderverdeeld in clusters:

Cluster Klaverpolder
Bij knooppunt Klaverpolder zijn 9 windmolens gepland die ontwikkeld worden door Goede Buren (een samenwerking tussen Windunie, Greenchoice en Meewind en Vattenfall).

Cluster Galder
Bij knooppunt Galder zijn 3 windmolens gepland die ontwikkeld worden door Pure Energie en Eneco. Het cluster heet Windpark Galder.

Cluster Hazeldonk
Op en rond Hazeldonk zijn 8 nieuwe windmolens gepland.

Cluster Zonzeel
Bij knooppunt Zonzeel zijn 6 windmolens gepland, ze vormen samen Windpark Zonzeel.

Cluster Nieuwveer
Project Nieuwveer bestaat uit 2 windmolens die ontwikkeld worden door Verhoef.

Voor de aansluiting van deze windparken (clusters) op het bestaande elektriciteitsnetwerk is de netbeheerder verantwoordelijk. In dit geval is Enexis de netbeheerder in de aangewezen gebieden en zal men vanaf de bestaande infrastructuur (onderstations) aansluitingen moeten realiseren met de nieuwe te plaatse inkoopstations op locaties nabij de windparken. Hiervoor is de aanleg van tientallen kilometers elektriciteitskabels noodzakelijk naar bestaande station locaties in Moerdijk, Hazeldonk, Etten-Leur en Breda.

In opdracht van Enexis heeft ATRON-Engineering B.V. voor dit project om windmolens langs de A16 te plaatsen een veertigtal horizontaal gestuurde boringen ontworpen voor de realisatie van de netaansluiting van de windparken. Door middel van deze sleufloze kruisingen worden onder andere rivieren, spoorbanen, (rijks)wegen en watergangen gekruist.

ATRON-Engineering B.V. heeft daarnaast op diverse locaties geotechnisch onderzoek laten uitvoeren. Op basis van deze gegevens zijn voor diverse locaties boor-/werkplannen opgesteld met bijbehorende sterkte- en mud-drukberekeningen waarmee uiteindelijk door Enexis de benodigde vergunningen voor de realisatie zijn aangevraagd.

Gedurende de engineeringfase zijn door diverse afspraken met stakeholders tracés gewijzigd en hierop zijn ook diverse ontwerpen aangepast. Dit vraagt een hoge mate van flexibiliteit vanuit Enexis en ATRON-Engineering omdat de netaansluitingen bovendien gekoppeld waren aan een strakke deadline. Na het verkrijgen van de benodigde vergunningen en toestemmingen zijn de werkzaamheden aanbesteed. Door Enexis is een aannemer geselecteerd voor de realisatie van de werkzaamheden bestaande uit het aanleggen van de kabelverbindingen en de realisatie van diverse sleufloze kruisingen.

Tijdens de aanbesteding heeft ATRON-Engineering Enexis nog bijgestaan in de vorm van (gunnings)advies en begeleiding voor de selectie van de uiteindelijke civiele aannemer. 

Gedurende de voorbereiding door de civiele aannemer van Enexis en de uiteindelijke uitvoering van de werkzaamheden heeft ATRON-Engineering de opdracht ontvangen voor de begeleiding van de werkzaamheden in de uitvoeringfase. Met name begeleiding bij de realisatie van diverse sleufloze kruisingen waaronder enkele kritische horizontaal gestuurde boringen.

Bij dit project voor de aanleg van windmolens langs de A16 is bijzondere aandacht besteed aan de werkwijze voor de realisatie van deze horizontaal gestuurde boringen. Met de kennis en ervaring van de toezichthouders van ATRON-Engineering konden wij Enexis adviseren ten aanzien van de verschillende risico’s gedurende de uitvoeringsfase en na aanleg van de sleufloze kruisingen. Op deze wijze heeft Enexis tijdig kunnen inspringen op besteksafwijkingen en heeft ATRON-Engineering Enexis ondersteund in de overleggen met de civiele aannemer.

De verwachting is dat begin 2022 alle netaansluitingen voor de verschillende clusters windparken zijn gerealiseerd waardoor de ‘teruglevering’ aan het bestaande elektriciteitsnetwerk van deze groen opgewekte stroom kan beginnen.

Naast deze windparken is ATRON-Engineering door heel het land betrokken bij diverse andere initiatieven voor de aanleg van ‘groene stroom’ in de vorm van zonneweides en windparken. Hierbij verzorgen we opnieuw de engineering van de netaansluitingen of parkbekabeling voor de lokale netbeheerder of eigenaar van het park.

Binnen ATRON-Engineering B.V. worden we veelzijdig ingezet op diverse projecten. We hebben een hecht team waarbij allerlei specialismes aanwezig zijn. Iedereen weet van elkaar waar men mee bezig is. Dit is de kracht van ATRON-Engineering B.V. De onderlinge communicatie komt ten goede aan alle werkzaamheden die we voor onze opdrachtgevers uitvoeren. ATRON-Engineering B.V. kent geen lagenstructuur.  Als sr. engineer/projectleider ben je betrokken en verantwoordelijk voor alle aspecten binnen een project. Tevens ben je het aanspreekpunt voor klanten en alle andere stakeholders.

Nick Nerrings
Sr.engineer

 • Abalco
 • Alliander
 • Boskalis
 • Brabant Water
 • Dnwg
 • Enery Solutions
 • Enexis
 • Engipipe
 • Farys
 • Fluxys
 • Gmb
 • Intecsea
 • Konings
 • Liander
 • Liandon
 • Linde
 • Nkm
 • Oaseo
 • Ocap
 • P4e
 • Petersburg
 • Pwn
 • Qirion
 • Quint Vanginkel
 • Reddyn
 • Reggefiber
 • Rendo
 • Rijkswaterstaat
 • Siers
 • Spie
 • Stedin
 • Tennet
 • Timmermans
 • Two B
 • Vangeffen
 • Vangelder
 • Volkerwessels
 • Voskuilen Woudenberg
 • Westland
 • Wml
 • Ziggo
 • Ziut

ATRON-Engineering B.V. is opgericht in 2015. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bekend ingenieursbureau in de markt. Met onze vestigingen in Werkendam en Bodegraven hebben wij een landelijke dekking. Ons team bestaat uit mensen uit de praktijk. Dat wil zeggen dat al onze medewerkers hun roots in de aannemerij hebben liggen of hier ervaring hebben opgedaan. Op deze wijze benaderen we onze werkzaamheden met een praktische blik. Ons doel is om een maakbaar ontwerp te realiseren en onze opdrachtgevers te voorzien van passend advies.

Adresgegevens

ATRON-Engineering B.V.
Hulsenboschstraat 22b-1
4251LR Werkendam

Tel: 0183-216020
info@atron-engineering.nl

ATRON-Engineering B.V.
Tjalk 43
2411NZ Bodegraven

KVK nr: 70156689
BTW nr: NL858166173B01

Onze specialiteiten

ATRON-Engineering B.V.
Hulsenboschstraat 22b-1
4251LR Werkendam

Tel: 0183-216020
info@atron-engineering.nl

ATRON-Engineering B.V.
Tjalk 43
2411NZ Bodegraven

KVK nr: 70156689
BTW nr: NL858166173B01