Drinkwaterdistributieleiding Oasen

Reconstructie drinkwaterdistributieleiding Tiendweg-Oost te Ouderkerk aan den IJssel

In opdracht van Oasen N.V. heeft ATRON-Engineering B.V. voor het project Tiendweg Oost te Ouderkerk aan den IJssel het complete traject van tracé-studie tot en met het afsluiten van de zakelijk recht overeenkomsten verzorgd.

Reconstructie drinkwaterdistributieleiding Tiendweg Oost te Ouderkerk aan den IJssel

In opdracht van Oasen N.V. heeft ATRON-Engineering B.V. voor het project Tiendweg Oost te Ouderkerk aan den IJssel het complete traject van tracé-studie tot en met het afsluiten van de zakelijk recht overeenkomsten verzorgd.

De huidige asbestcement drinkwaterleiding in de Tiendweg Oost dient te worden vervangen. De bestaande verbinding is dermate verouderd dat deze aan vervanging toe is. Tevens zal de Tiendweg Oost binnenkort gereconstrueerd worden waarbij de leiding zou moeten worden vervangen/verlegd. De huisaansluitingen langs de Tiendweg Oost dienen allemaal te worden overgenomen op de nieuw aan te leggen distributieleiding.

De distributieleiding zal voornamelijk worden aangelegd middels een dertiental horizontaal gestuurde boringen, een drietal boogzinkers en aanleg in open ontgraving. Middels deze werkwijze wordt de nieuwe distributieleiding het meest kosteneffectief, met zo min mogelijk overlast voor de perceeleigenaren en in een zo kort mogelijk tijdsbestek aangelegd.

ATRON-Engineering B.V. heeft de verschillende sleufloze kruisingen uitgewerkt en een compleet ontwerp opgesteld van de te vervangen leiding. Onderdeel van het ontwerp was ook het laten uitvoeren van onder andere een flora en fauna- en archeologisch vooronderzoek.

De nieuw te leggen distributieleiding wordt voor 95% aangelegd in particuliere gronden. Hiervoor zijn in totaal zevenentwintig zakelijk recht overeenkomsten opgesteld en afgesloten met particuliere eigenaren en/of gebruikers. ATRON-Engineering B.V. heeft voor Oasen N.V. de overleggen met particulieren geïnitieerd, alle afstemming verzorgd en uiteindelijk alle overeenkomsten afgesloten,  vooruitlopend op de uitvoering van de werkzaamheden. Aansluitend op het vastleggen van de overeenkomsten heeft ATRON-Engineering B.V. een kostenraming opgesteld en de benodigde materialen voor de uitvoering van de werkzaamheden uitgetrokken. Alle werkzaamheden en uitkomsten vanuit vooroverleggen ofwel eisen zijn vastgelegd in een projectnotitie. Deze notitie is gebruikt voor de overdracht van de werkzaamheden aan de uiteindelijke civiele aannemer.

 • Abalco
 • Alliander
 • Boskalis
 • Brabant Water
 • Dnwg
 • Enery Solutions
 • Enexis
 • Engipipe
 • Farys
 • Fluxys
 • Gmb
 • Intecsea
 • Konings
 • Liander
 • Liandon
 • Linde
 • Nkm
 • Oaseo
 • Ocap
 • P4e
 • Petersburg
 • Pwn
 • Qirion
 • Quint Vanginkel
 • Reddyn
 • Reggefiber
 • Rendo
 • Rijkswaterstaat
 • Siers
 • Spie
 • Stedin
 • Tennet
 • Timmermans
 • Two B
 • Vangeffen
 • Vangelder
 • Volkerwessels
 • Voskuilen Woudenberg
 • Westland
 • Wml
 • Ziggo
 • Ziut