Windparken op zee: 2 mooie projecten voor TenneT TSO B.V.

We zijn in Nederland op weg naar een duurzame energievoorziening. Een belangrijke bron van duurzame elektriciteit is wind. Wind op land, en vooral ook: wind op zee, afkomstig van windparken op zee. TenneT is de netbeheerder op zee. TenneT zorgt ervoor dat de toekomstige windparken op de Noordzee worden aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnet op land, zodat de opgewekte energie gebruikt kan worden door woningen en bedrijven.

Project Net op zee Hollandse Kust (zuid)

image 13 - Atron Engineering

Bij de netaansluiting van het toekomstige windpark Hollandse Kust (zuid) gaat het om een verbinding van 1.400 megawatt (MW). Net op zee Hollandse Kust (zuid) bestaat uit twee platformen op zee met elk een capaciteit van 700 MW, twee 220 kV wisselstroom kabels per platform, een nieuw te bouwen transformatorstation op land en het bestaande hoogspanningsstation ‘De Maasvlakte’ op land, waar de windenergie van zee op wordt aangesloten. De twee verbindingen van Net op zee Hollandse Kust (zuid) zullen een jaar na elkaar in bedrijf gaan, in 2021 en 2022.

Werkzaamheden: haalbaarheidsstudie en advies

In opdracht van TenneT TSO heeft ATRON-Engineering B.V. reeds in 2016 een haalbaarheidsstudie gedaan voor de realisatie van de aanlanding(en) op de Maasvlakte. Tijdens de realisatiefase in 2019/2020 is ATRON-Engineering tevens betrokken geweest als adviseur voor de werkzaamheden door de civiele aannemer waarbij er een 4-tal mantelbuizen zijn aangebracht vanaf de Maasvlakte en onder de zeewering. https://www.youtube.com/watch?v=GG-oKqOmhLs

5,5 meter diep in de zeebodem

image 14 - Atron Engineering

Voor het project moeten vier kabels de Noordzeebodem worden ingegraven. Dit gebeurt door middel van horizontaal gestuurd boren (HDD), een techniek op het gebied van sleufloze kruisingen die veel gebruikt wordt om onder objecten, zoals rivieren, kanalen, spoorbanen en grote wegen door te boren. Voor de eerste tien kilometer van het kabeltracé op zee moeten die kabels 5,5 meter de bodem in om de drukbevaren Rotterdamse Maasmond over te steken. Dat is misschien wel de grootste uitdaging bij het aanleggen van windparken op zee. De onderwater robot ‘Deep Dig-It’ welke door de civiele aannemer van TenneT is ingezet is succesvol de Rotterdamse Maasmond overgestoken en is nu naar het recent geïnstalleerde Alpha jacket in het Hollandse Kust (zuid) windgebied. Hierdoor zullen de kabels volgens planning in bedrijf worden genomen.

Project TNW (ten noorden van de Waddeneilanden)

image 15 - Atron Engineering

In navolging van het project ‘Net op zee Hollandse Kust (Zuid)’ heeft ATRON-Engineering ook de haalbaarheidsstudie en engineering verzorgd voor de ‘aanlanding’ van diverse andere kabelverbindingen voor project TNW (ten noorden van de Waddeneilanden). Dit betreft kabelverbindingen  ter hoogte van Kloosterburen, Hollandse Kust West Beta (HKWb) ter hoogte van Wijk aan Zee, IJmuiden-ver Alpha ter hoogte van de Veerse Gatdam en IJmuiden-ver Beta en Gamma ter hoogte van de Slufter op de Maasvlakte in Rotterdam. Ook dit wordt één van de windparken op zee die stroomgebruikers in het land van windenergie gaat voorzien.

Werkzaamheden: ontwerpen, overleggen en rapportages

Hierbij zijn diverse ontwerpen opgesteld voor de kruising van onder andere waterstaatkundige objecten. Ook zijn er voorkeurstracés (VKA) bepaald en diverse overleggen gevoerd met betrokken stakeholders zoals Rijkswaterstaat. Tenslotte zijn er rapportages opgesteld voor de haalbaarheid en uiteindelijk het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

In de volgende fase zullen deze werkzaamheden door TenneT worden aanbesteed alvorens wordt gestart met de werkelijke uitvoering hiervan.  

Kennis en expertise van ATRON-Engineering

Voor deze windparken op zee is er van de kennis en expertise van ATRON-Engineering op het gebied van sleufloze technieken gebruik gemaakt. Het gaat hier om zeer uitdagende en complexe kruisingen waarvan normaliter de kennis en ervaring alleen aanwezig is bij de civiele aannemers. Doordat de medewerkers van ATRON-Engineering hun roots hebben liggen bij deze aannemers kunnen zij opdrachtgevers zoals TenneT bijstaan met zowel technische- als praktische kennis. Daarnaast beschikken wij over de ervaring op het gebied van de uitwerking van de plannen en het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Ook kunnen wij opdrachtgevers juridische ondersteuning bieden in de vorm van bestek- en contractmanagement.

 • Abalco
 • Alliander
 • Boskalis
 • Brabant Water
 • Dnwg
 • Enery Solutions
 • Enexis
 • Engipipe
 • Farys
 • Fluxys
 • Gmb
 • Intecsea
 • Konings
 • Liander
 • Liandon
 • Linde
 • Nkm
 • Oaseo
 • Ocap
 • P4e
 • Petersburg
 • Pwn
 • Qirion
 • Quint Vanginkel
 • Reddyn
 • Reggefiber
 • Rendo
 • Rijkswaterstaat
 • Siers
 • Spie
 • Stedin
 • Tennet
 • Timmermans
 • Two B
 • Vangeffen
 • Vangelder
 • Volkerwessels
 • Voskuilen Woudenberg
 • Westland
 • Wml
 • Ziggo
 • Ziut