TenneT TSO B.V. Net op zee Hollandse Kust (Zuid)

TenneT zorgt ervoor dat de toekomstige windparken op de Noordzee worden aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnet. Bij de netaansluiting van het toekomstige windpark Hollandse Kust (zuid) gaat het om een verbinding van 1.400 megawatt (MW).

image 13 - Atron Engineering

Net op zee Hollandse Kust (zuid) bestaat uit twee platformen op zee met elk een capaciteit van 700 MW, twee 220 kV wisselstroom kabels per platform, een nieuw te bouwen transformatorstation op land en het bestaande hoogspanningsstation ‘De Maasvlakte’ op land waar de windenergie van zee op wordt aangesloten. De twee verbindingen van Net op zee Hollandse Kust (zuid) zullen een jaar na elkaar in bedrijf gaan, in 2021 en 2022.

In opdracht van TenneT TSO heeft ATRON-Engineering B.V. reeds in 2016 een haalbaarheidsstudie gedaan voor de realisatie van de aanlanding(en) op de Maasvlakte. Tijdens de realisatiefase in 2019/2020 is ATRON-Engineering tevens betrokken geweest als adviseur voor de werkzaamheden door de civiele aannemer waarbij er een 4-tal mantelbuizen zijn aangebracht vanaf de Maasvlakte en onder de zeewering. https://www.youtube.com/watch?v=GG-oKqOmhLs

image 14 - Atron Engineering

Voor het project moeten vier kabels de Noordzeebodem worden ingegraven. Dit gebeurt middels horizontaal gestuurd boren (HDD), een techniek op het gebied van sleufloze kruisingen die veel gebruikt wordt om onder objecten, zoals rivieren, kanalen, spoorbanen en grote wegen door te boren. Voor de eerste tien kilometer van het kabeltracé op zee moeten die kabels 5,5 meter de bodem in om de drukbevaren Rotterdamse Maasmond over te steken. De onderwater robot ‘Deep Dig-It’ is succesvol de Rotterdamse Maasmond overgestoken en is nu naar het recent geïnstalleerde Alpha jacket in het Hollandse Kust (zuid) windgebied en hierdoor zullen de kabels volgens planning in bedrijf worden genomen.

image 15 - Atron Engineering
 • Abalco
 • Alliander
 • Boskalis
 • Brabant Water
 • Dnwg
 • Enery Solutions
 • Enexis
 • Engipipe
 • Farys
 • Fluxys
 • Gmb
 • Intecsea
 • Konings
 • Liander
 • Liandon
 • Linde
 • Nkm
 • Oaseo
 • Ocap
 • P4e
 • Petersburg
 • Pwn
 • Qirion
 • Quint Vanginkel
 • Reddyn
 • Reggefiber
 • Rendo
 • Rijkswaterstaat
 • Siers
 • Spie
 • Stedin
 • Tennet
 • Timmermans
 • Two B
 • Vangeffen
 • Vangelder
 • Volkerwessels
 • Voskuilen Woudenberg
 • Westland
 • Wml
 • Ziggo
 • Ziut