Wageningen University

WKO Ringleiding op de campus van Wageningen University

Doel van Wageningen University is om de hele campus ‘gasloos’ en energiezuinig te maken. Hiervoor zal er op het terrein van de universiteit een WKO-Ring worden aangelegd. Deze ring zal door middel van warmtebronnen verwarming of koeling verzorgen voor de diverse gebouwen op de campus.

WKO Ringleiding op de campus van Wageningen University

Doel van Wageningen University is om de gehele campus ‘gasloos’ en energiezuinig te maken. Hiervoor zal er op het terrein van de universiteit een WKO-Ring worden aangelegd. Deze ring zal door middel van warmtebronnen verwarming of koeling verzorgen voor de diverse gebouwen op de campus.

ATRON-Engineering B.V. heeft in samenwerking met Deerns en in opdracht van Wageningen University diverse werkzaamheden verricht.

In de VO-fase is in samenwerking met verschillende onderdelen van de universiteit een haalbaarheidsstudie opgesteld voor de aanleg van de ring. Het betreft hier een dubbele WKO-leiding (één warm en één koud) met een diameter van 400 mm over een lengte van circa 2 kilometer. In de ring bevinden zich verschillende horizontaal gestuurde boringen. Deze locaties zijn mede bepaald om de overlast op de campus te beperken.

Aansluitend zijn in opdracht van ATRON-Engineering B.V. diverse onderzoeken uitgevoerd, waaronder onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE) en is er een geohydrologisch- en milieukundig advies opgesteld.

Op basis van de onderzoeken en de uitkomsten uit het voorlopig ontwerp (VO) heeft ATRON-Engineering B.V. een definitief ontwerp (DO) ofwel referentieontwerp opgesteld, waarin ook diverse afsluiterschema’s, aftakkingen, aansluitingen enz. zijn opgenomen. Alle informatie is uiteindelijk verzameld en er is een werkomschrijving opgesteld voor de uitvraag van de werkzaamheden naar diverse civiele aannemers.

ATRON-Engineering B.V. heeft vervolgens de aanbesteding begeleid en levert op dit moment de technische ondersteuning gedurende de uitvoeringsfase van de werkzaamheden.

 • Abalco
 • Alliander
 • Boskalis
 • Brabant Water
 • Dnwg
 • Enery Solutions
 • Enexis
 • Engipipe
 • Farys
 • Fluxys
 • Gmb
 • Intecsea
 • Konings
 • Liander
 • Liandon
 • Linde
 • Nkm
 • Oaseo
 • Ocap
 • P4e
 • Petersburg
 • Pwn
 • Qirion
 • Quint Vanginkel
 • Reddyn
 • Reggefiber
 • Rendo
 • Rijkswaterstaat
 • Siers
 • Spie
 • Stedin
 • Tennet
 • Timmermans
 • Two B
 • Vangeffen
 • Vangelder
 • Volkerwessels
 • Voskuilen Woudenberg
 • Westland
 • Wml
 • Ziggo
 • Ziut