Omgeving

ATRON-Engineering B.V. is gespecialiseerd in omgevings- en stakeholdermanagement. Van overleg met het bevoegd gezag en diverse (private) stakeholders tot het verzorgen van de benodigde vergunningen, ontheffingen en overeenkomsten. 

Wij voeren onder andere de volgende werkzaamheden uit:

 • overleg met bevoegd gezag, netbeheerders en andere stakeholders (zowel particulieren als overheden)
 • projectcoördinatie ten behoeve van nieuwe aanleg, renovatie of verleggingen
 • aanvragen van de benodigde vergunningen en ontheffingen, vestigen van zakelijk recht ofwel gebruiksovereenkomsten
 • uitvoeren van diverse (voor)onderzoeken zoals flora & fauna onderzoek, geotechnisch grondonderzoek, historisch-, verkennend- en aanvullend bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE), stikstofdepositie etc.
 • opstellen van bomeneffecten rapportages
 • opstellen van verkeersplannen en aanvraag van TVM’s
 • afstemming met belanghebbenden, particulieren en overheden
 • organiseren van bijeenkomsten, voortgangsoverleggen, bewonersavonden en informatiebijeenkomsten
 • grondonderzoek, sonderingen, grondboringen en diverse laboratorium onderzoeken
 • grondwateronderzoek, peilbuizen, onderzoek spanningswater/kwel, verontreiniging
 • graven van proefsleuven, controle van ligging aanwezige kabels en leidingen
 • grondradaronderzoek t.b.v. lokaliseren bestaande kabels en leidingen
 • uittrekken kadaster, vestigen van zakelijk recht overeenkomsten, aanleveren zakelijk recht tekeningen en vooroverleg particulieren en gebruikers
 • nulopnames en fotorapportages huidige en toekomstige situatie

Onze opdrachtgevers

Onze opdracht-gevers

 • ATRON-Engineering B.V. is actief in de Benelux. Onze klanten zijn aannemers, netbeheerders, particulieren, bedrijven en overheden allen voornamelijk actief in de ondergrondse infra.

 • Onze klanten kunnen bij ons terecht voor alle soorten vraagstukken t.a.v. ondergrondse infra. Van het engineeren van sleufloze kruisingen tot en met het uitwerken van een compleet kabel- of leidingtracé incl. alle bijbehorende berekeningen en onderzoeken. Daarnaast ondersteunen wij onze klanten in zowel de voorbereiding als uitvoeringsfase van een project. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of bent u opzoek naar advies, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 • ATRON-Engineering B.V. is opgericht in 2015. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bekend ingenieursbureau in de markt. Met onze vestigingen in Werkendam en Bodegraven hebben wij een landelijke dekking. Ons team bestaat uit mensen uit de praktijk. Dat wil zeggen dat al onze medewerkers hun roots in de aannemerij hebben liggen of hier ervaring hebben opgedaan. Op deze wijze benaderen we onze werkzaamheden met een praktische blik. Ons doel is om een maakbaar ontwerp te realiseren en onze opdrachtgevers te voorzien van passend advies.

  ATRON-Engineering Werkendam
  ATRON-Engineering Bodegraven