Referenties

wat er gezegd wordt over ons

ATRON-Engineering B.V. heeft namens DNWG Infra B.V. toezicht gehouden op werkzaamheden welke uitgevoerd zijn ten behoeve van de aanleg van een 150kV kabelverbinding voor het project Windpark Bouwdokken.

OSK-neT bouwde windmolens op het werkeiland Neeltje Jans. De opgewekte stroom wordt middels een tracé van ca. 30km langs de N255 en N256 naar het hoogspanningsstation Goes-De Poel geleid. De aanleg betrof een enkele 150kV kabelverbinding welke middels open ontgraving en diverse horizontaal gestuurde boringen is aangebracht. Tevens is de stormvloedkering (Oosterscheldekering) gekruist waarbij de kabel in een bestaande gootconstructie is aangebracht.

Tussen november 2016 en juni 2017 is de aanleg van deze kabelverbinding gerealiseerd. ATRON-Engineering B.V. leverde hier met haar kennis en ervaring op het gebied van kabelaanleg en sleufloze technieken een bijdrage aan het eindresultaat van dit mooie project.

DNWG

Qirion B.V. is bezig met de voorbereiding voor de verlegging van enkele 50kV kabelverbindingen ter plaatse van de Huygendijk en Noordschermerdijk te Oterleek.

Ten behoeve van de aanleg van deze 50kV kabelverbindingen is de realisatie van een tweetal horizontaal gestuurde boringen noodzakelijk. De horizontaal gestuurde boringen kruisen de Provincialeweg N508 in beheer van Rijkswaterstaat en de Hoornsevaart (waterkering) in beheer van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Voor de engineering van de twee horizontaal gestuurde boringen heeft ATRON-Engineering B.V. de ontwerptekeningen opgesteld met sterkte en mud-drukberekeningen en bijbehorend boorplan ten behoeve van de vergunningsaanvraag conform de NEN-3650 en NEN-3651.

De werkzaamheden zijn naar alle tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd.

Qirion

ATRON-Engineering B.V. heeft namens PWN de voorbereiding verzorgd voor de verlegging van een drinkwater-transportleiding ter plaatse van de Churchillaan (Kleine Where) te Purmerend.

Het terrein aan een zijde van de ‘Kleine Where’ wordt opnieuw ingericht. De huidige bebouwing wordt gesloopt en er zal een nieuw gebouw worden gerealiseerd. Dit nieuwe gebouw komt in conflict met de huidige ligging van de drinkwatertransportleiding. Dit heeft PWN doen besluiten de bestaande drinkwatertransportleiding te verleggen.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden en vergunningaanvraag bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Purmerend heeft ATRON-Engineering B.V. de benodigde ontwerptekeningen, (leiding)berekeningen, verkeersplannen, besteksdocumenten opgesteld en zijn diverse vooronderzoeken uitgevoerd.

PWN

ATRON-Engineering B.V. heeft namens TenneT TSO B.V. diverse werkzaamheden uitgevoerd voor de realisatie van de aanlanding van de kabelverbinding (net op Zee) Hollandse Kust (Zuid). Reeds in 2016 was ATRON-Engineering B.V. betrokken bij de studie en haalbaarheidsonderzoek voor de kruising van de zeewering (Maasvlakteweg) en kruising van de Yangtzehaven te Rotterdam.

In 2018 en 2019 is hier een vervolg aan gegeven en heeft ATRON-Engineering B.V. diverse ondersteunende werkzaamheden verricht gedurende de uitvoering van de werkzaamheden. In 2019 zijn diverse horizontaal gestuurde boringen verricht voor de aanlanding van de kabelverbinding(en) en kruising van de Yangtzehaven welke komend jaar (2020) zullen worden aangelegd.

TenneT

In opdracht van Linde Gas Benelux heeft ATRON-Engineering B.V. de voorstudie verricht, het bestek opgesteld en de aanbesteding begeleid voor de aanleg van een 6’’ stalen 16 bar leiding t.b.v. een klantaansluiting voor de levering van N2 (Stikstof).

De aannemer Visser & Smit Hanab heeft de werkzaamheden t.a.v. de aanleg van de stalen leiding uitgevoerd en ATRON-Engineering heeft daarbij de directievoering verzorgd. Voor de aanleg wordt een aansluiting gemaakt op de bestaande transportleiding in de kabel en leidingstrook. Dit is een bijzondere aansluiting omdat deze middels hot-tap ‘aan de onderzijde’ van de bestaande leiding wordt aangesloten, hiervoor is een werkput noodzakelijk van ca. 5,5m diepte midden in de kabel en leidingstrook.

De werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen en de leiding is in gebruik genomen voor de levering aan de klant.

The Linde Group

ATRON-Engineering B.V. is opgericht in 2015, inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bekend ingenieursbureau in de markt en werken we landsdekkend vanuit onze vestiging in Werkendam en Bodegraven. Ons team bestaat uit mensen uit de ‘praktijk’, dat wil zeggen dat al onze medewerkers hun roots in de aannemerij hebben liggen ofwel hier reeds enige jaren ervaring hebben opgedaan. Op deze wijze vliegen we onze werkzaamheden aan met een ‘praktische’ blik met als doel een maakbaar ontwerp ofwel passend advies voor onze klanten.

ATRON-Engineering B.V.
Hulsenboschstraat 22b-1
4251LR Werkendam

Tel: 0183-216020
info@atron-engineering.nl

ATRON-Engineering B.V.
Tjalk 43
2411NZ Bodegraven

KVK nr: 70156689
BTW nr: NL858166173B01

ATRON-Engineering B.V.
Hulsenboschstraat 22b-1
4251LR Werkendam

Tel: 0183-216020
info@atron-engineering.nl

ATRON-Engineering B.V.
Tjalk 43
2411NZ Bodegraven

KVK nr: 70156689
BTW nr: NL858166173B01