Referenties

ATRON-Engineering B.V. heeft namens DNWG Infra B.V. toezicht gehouden op werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een 150kV kabelverbinding voor het project Windpark Bouwdokken.

OSK-neT bouwde windmolens op het werkeiland Neeltje Jans. De opgewekte stroom wordt middels een tracé van ca. 30 km langs de N255 en N256 naar het hoogspanningsstation Goes-De Poel geleid. De aanleg betrof een enkele 150kV kabelverbinding welke middels open ontgraving en diverse horizontaal gestuurde boringen is aangebracht. Tevens is de stormvloedkering (Oosterscheldekering) gekruist waarbij de kabel in een bestaande gootconstructie is aangebracht.

Tussen november 2016 en juni 2017 is de aanleg van deze kabelverbinding gerealiseerd. ATRON-Engineering B.V. leverde hier met haar kennis en ervaring op het gebied van kabelaanleg en sleufloze technieken een bijdrage aan het eindresultaat van dit mooie project.

Qirion B.V. is bezig met de voorbereiding voor de verlegging van enkele 50kV kabelverbindingen ter plaatse van de Huygendijk en Noordschermerdijk te Oterleek.

Ten behoeve van de aanleg van deze 50kV kabelverbindingen is de realisatie van een tweetal horizontaal gestuurde boringen noodzakelijk. De horizontaal gestuurde boringen kruisen de Provincialeweg N508 in beheer van Rijkswaterstaat en de Hoornsevaart (waterkering) in beheer van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Voor de engineering van de twee horizontaal gestuurde boringen heeft ATRON-Engineering B.V. de ontwerptekeningen opgesteld met sterkte- en mud-drukberekeningen en bijbehorend boorplan ten behoeve van de vergunningsaanvraag conform de NEN-3650 en NEN-3651.

De werkzaamheden zijn naar alle tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd.

ATRON-Engineering B.V. heeft namens PWN de voorbereiding verzorgd voor de verlegging van een drinkwatertransportleiding ter plaatse van de Churchillaan (Kleine Where) te Purmerend.

Het terrein aan een zijde van de ‘Kleine Where’ wordt opnieuw ingericht. De huidige bebouwing wordt gesloopt en er zal een nieuw gebouw worden gerealiseerd. Dit nieuwe gebouw komt in conflict met de huidige ligging van de drinkwatertransportleiding. Dit heeft PWN doen besluiten de bestaande drinkwatertransportleiding te verleggen.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden en vergunningaanvraag bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Purmerend heeft ATRON-Engineering B.V. de benodigde ontwerptekeningen, (leiding)berekeningen, verkeersplannen en besteksdocumenten opgesteld en zijn diverse vooronderzoeken uitgevoerd.

ATRON-Engineering B.V. heeft namens TenneT TSO B.V. diverse werkzaamheden uitgevoerd voor de realisatie van de aanlanding van de kabelverbinding (net op zee) Hollandse Kust (zuid). Reeds in 2016 was ATRON-Engineering B.V. betrokken bij de studie en het haalbaarheidsonderzoek voor de kruising van de zeewering (Maasvlakteweg) en kruising van de Yangtzehaven te Rotterdam.

In 2018 en 2019 is hier een vervolg aan gegeven en heeft ATRON-Engineering B.V. diverse ondersteunende werkzaamheden verricht gedurende de uitvoering van de werkzaamheden. In 2019 zijn diverse horizontaal gestuurde boringen uitgevoerd voor de kruising van de Yangtzehaven en de aanlanding van de kabelverbindingen welke in 2020 worden aangelegd.

In opdracht van Linde Gas Benelux heeft ATRON-Engineering B.V. de voorstudie verricht, het bestek opgesteld en de aanbesteding begeleid voor de aanleg van een 6’’ stalen 16 bar leiding ten behoeve van een klantaansluiting voor de levering van N2 (stikstof).

De aannemer heeft in opdracht van Linde Gas Benelux de werkzaamheden voor de aanleg van de stalen leiding uitgevoerd en ATRON-Engineering verzorgde daarbij de directievoering. Voor de aanleg werd een aansluiting gemaakt op de bestaande transportleiding in de kabel- en leidingstrook. Dit is een bijzondere aansluiting omdat deze middels hot-tap ‘aan de onderzijde’ van de bestaande leiding is aangesloten. Hiervoor was een werkput noodzakelijk van ca. 5,5m diepte, midden in de kabel- en leidingstrook.

De werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen en de leiding is in gebruik genomen.

Onze opdrachtgevers

Onze opdracht-gevers

  • ATRON-Engineering B.V. is actief in de Benelux. Onze klanten zijn aannemers, netbeheerders, particulieren, bedrijven en overheden allen voornamelijk actief in de ondergrondse infra.

  • Onze klanten kunnen bij ons terecht voor alle soorten vraagstukken t.a.v. ondergrondse infra. Van het engineeren van sleufloze kruisingen tot en met het uitwerken van een compleet kabel- of leidingtracé incl. alle bijbehorende berekeningen en onderzoeken. Daarnaast ondersteunen wij onze klanten in zowel de voorbereiding als uitvoeringsfase van een project. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of bent u opzoek naar advies, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

  • ATRON-Engineering B.V. is opgericht in 2015. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bekend ingenieursbureau in de markt. Met onze vestigingen in Werkendam en Bodegraven hebben wij een landelijke dekking. Ons team bestaat uit mensen uit de praktijk. Dat wil zeggen dat al onze medewerkers hun roots in de aannemerij hebben liggen of hier ervaring hebben opgedaan. Op deze wijze benaderen we onze werkzaamheden met een praktische blik. Ons doel is om een maakbaar ontwerp te realiseren en onze opdrachtgevers te voorzien van passend advies.

    ATRON-Engineering Werkendam
    ATRON-Engineering Bodegraven