Sleufloze kruisingen

ATRON-Engineering B.V. is gespecialiseerd in de engineering van sleufloze kruisingen waaronder horizontaal gestuurde boringen (HDD), open en gesloten front boringen (OFT, GFT), persingen, spuitzinkers en boogboringen.

Sleufloze kruisingen; dé oplossing waar aanleg in ‘open sleuf’ te complex is

Iedereen die bekend is in de ondergrondse infra kent de uitdagingen die er komen kijken bij het aanleggen van ondergrondse infrastructuur. Bij de aanleg van kabels en leidingen stuiten we vaak op bestaande bebouwing, wegen, sloten of zelfs rivieren. Onze ingenieurs kennen deze uitdagingen vanuit de praktijk en maken hiervoor een kant-en-klaar plan waar u of de aannemer direct mee aan de slag kan.

Met een goed ontwerp worden daarnaast schade en oponthoud voorkomen. ATRON-Engineering is gespecialiseerd in de engineering van sleufloze kruisingen en kan alle relevante onderzoeken, berekeningen en tekeningen voor u verzorgen. Daarbij kijken we ook naar de economisch meest aantrekkelijke oplossing qua kosten, efficiëntie en risico’s voor de klant en/of betrokken stakeholders. Ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden verzorgen we indien gewenst toezicht of directievoering en voorzien we u van specialistisch advies, zoals bij het project voor TenneT TSO B.V. ‘Net op zee Hollandse Kust (Zuid)‘.

Lees verder voor meer informatie of neem direct contact met ons op voor de mogelijkheden.

Welke technieken zijn er op het gebied van sleufloze kruisingen?

Er zijn verschillende technieken voor het sleufloos kruisen van wegen, kanalen, rivieren of andere objecten waar de aanleg van kabels of leidingen in ‘open-sleuf’ niet mogelijk is of dermate complex/overlast veroorzaakt dat dit niet verantwoord is.

Voor verschillende soorten kruisingen zijn ook verschillende soorten sleufloze technieken mogelijk of worden verschillende technieken voorgeschreven vanuit de vergunningseisen. Daarnaast kan het zijn dat op een locatie een bepaalde techniek wel kan worden toegepast en op een andere locatie niet. De oorzaak kan liggen in technische beperkingen, specifieke kenmerken en eigenschappen van de sleufloze techniek of de lokale omstandigheden.  

We onderscheiden de volgende technieken:

Persingen

Buizen persen (ook wel raketboringen genoemd) wordt vaak uitgevoerd als het niet mogelijk is om de weg open te breken. Het persen van stalen buizen gebeurt bijvoorbeeld onder een weg. Groot voordeel is dat het verkeer of de omgeving geen hinder ondervindt van de werkzaamheden. De geperste buizen worden vaak gebruikt voor het leggen van waterleidingen, gasleidingen, stroomkabels, glasvezel of riool.

Boogzinkers/boogboringen

Bij deze vorm van sleufloze kruisingen worden met een hydraulische machine voorgebogen stalen stangen (met reeds een buigradius) de grond in gedrukt. Dit gebeurt met een lans waardoor bentoniet (een natuurlijke kleisoort die veel water kan vasthouden) of water wordt gespoten. Als de stalen stangen aan de andere zijde boven komen wordt een HDPE buis teruggetrokken. Het boogzinkeren van een HDPE mantelbuis of mediumleiding wordt vaak toegepast onder sloten of wegen indien andere technieken zoals persen niet mogelijk zijn. Deze techniek heeft een beperkte lengte en kan voornamelijk in ‘slappe’ grondlagen worden toegepast door de verdringende werking.

Horizontaal gestuurde boringen

Horizontaal gestuurde boringen sleufloze kruisingen | Atron Engineering

Horizontaal gestuurd boren (HDD: Horizontal directional drilling) is een veel gebruikte methode op het gebied van sleufloze kruisingen om mantelbuizen en mediumleidingen onder objecten, zoals rivieren, kanalen, spoorbanen en grote wegen door te boren, waarvan ons project voor Enexis Aanleg middenspanningsverbinding Raamsdonksveer een mooi voorbeeld is. In tegenstelling tot de hierboven genoemde technieken is het bij een HDD-boring vaak ook mogelijk om over korte maar ook over zeer lange lengtes mantelbuizen of mediumleidingen aan te brengen.

Met behulp van een boor-rig worden stalen boorstangen vanaf een intredepunt de grond in gedrukt.  Door deze stangen wordt bentoniet gepompt voor een smerende werking, het vormen van een boortunnel en het afvoeren van de ‘cuttings’ (losgewoelde/gesneden grond vanuit de boortunnel). Nadat de stangen en de boorkop het uittredepunt hebben bereikt wordt een ruimer aangekoppeld.

De boorstelling trekt de ruimer aan de boorstangen roterend terug door het boorgat. Achter de ruimer worden opnieuw boorstangen aangeschroefd. Afhankelijk van de grootte van het boorgat (boorgatdiameter) worden meerdere ruimslagen uitgevoerd. Als de gewenste diameter van het boorgat bereikt is, volgt de laatste fase: ‘het intrekken’ van de mantelbuizen ofwel mediumleiding.

Open of gesloten front boringen

Een open front techniek wordt niet vanaf maaiveld, zoals een HDD-boring, maar vanuit een bouw-/perskuip uitgevoerd. De techniek kenmerkt zich door een open buis, waardoor grond vanaf de voorzijde (de kop) via de geperste buis afgevoerd wordt. Als gevolg van het open front is deze vorm van sleufloze kruisingen alleen geschikt om boven de grondwaterspiegel uit te voeren of in situaties waar de grondwaterstand tijdelijk door bemaling verlaagd is.

Een gesloten front boortechniek is in tegenstelling tot de open front techniek, wel geschikt om onder de grondspiegel toe te passen. Hulpconstructies zoals damwandkuipen bepalen of en tot welke diepte deze techniek toegepast kan worden.

Het belangrijkste kenmerk van de gesloten front techniek is de afgesloten mengkamer voorin de tunnelboormachine (TBM). Een waterdicht schot zorgt voor een scheiding tussen de mengkamer en het andere deel van de TBM en de doorgeperste buizen. In de doorgeperste buizen liggen alle kabels en leidingen voor aandrijving en de besturing van de verschillende onderdelen in de boorkop. Aan de voorzijde van de kamer bevindt zich een snijwiel, dat hydraulisch wordt aangedreven, voor het lossnijden van de grond.

Direct Pipe ofwel direct drill techniek

De Direct Pipe boortechniek is een relatief nieuwe techniek op het gebied van sleufloze kruisingen. Deze techniek wordt toegepast voor leidingen met een diameter tussen de 700 mm en 1500 mm.

Het is een combinatie van een HDD-boring en een gesloten front boring. De Direct Pipe bestaat uit een gesloten front boorkop en een pipe thruster / pipe pusher, die de leiding voortduwt.

Bij de Direct Pipe boormethode wordt een speciale tunnelboormachine (TBM) voorop de buis/leiding aangebracht. Deze TBM is vergelijkbaar met een gewone gesloten front machine maar heeft andere meetsystemen en bentoniet injectiepunten. De oversnijding van de Direct Pipe is groter dan bij een traditionele gesloten front boring. De pipe thruster vervangt de vijzels van een gesloten front boring. De pipe thruster heeft een speciale buisklem die de perskracht direct op de leiding overbrengt.

Een direct-drill kenmerkt zich door dezelfde eigenschappen als de Direct Pipe techniek. In tegenstelling tot de Direct Pipe techniek worden alleen kleinere diameters aangebracht (tot ca. 250mm). Deze techniek staat nog redelijk in de kinderschoenen en wordt door slechts een beperkt aantal aannemers uitgevoerd.

Voorgenoemde technieken worden toepast bij een moeilijke grondslag waarbij de slagingskans van en normale HDD beperkt is. Daarnaast biedt het als voordeel dat op de intredelocatie zowel al het materieel wordt opgesteld (net als bij een HDD) maar dat ook de mantelbuis of mediumleiding aan de intredezijde geheel/gedeeltelijk wordt uitgelegd/samengesteld. Dit in tegenstelling bij een conventionele HDD waarbij de uitleglocatie van een mantelbuis ofwel mediumleiding achter het uittredepunt moet plaatsvinden.

Wat kunnen wij voor u betekenen op het gebied van sleufloze kruisingen?

Onze ingenieurs hebben relevante werkervaring vanuit de aannemer en kennen daarom de praktijksituatie als geen ander. Door onze kennis en ervaring maken wij uitsluitend ontwerpen die toepasbaar zijn. Daarnaast staan wij u indien gewenst ook tijdens de uitvoeringsfase van de sleufloze kruisingen bij met adviezen of directievoering en toezicht.

Neem direct contact met ons op of lees verder wat wij nog meer voor u kunnen betekenen.

Wat doen we en voor wie?

We ontwerpen alle vormen van sleufloze kruisingen voor diverse opdrachtgevers, aannemers en ingenieursbureaus. Daarnaast begeleiden of verzorgen we voor onze opdrachtgever de aanbesteding, geven advies ten aanzien van gunning ofwel de ontvangen offertes. Bovendien verzorgen we toezicht en/of directievoering of kunnen we adviseren tijdens de uitvoeringsfase van de werkzaamheden. Een mooi voorbeeld hiervan is ons project Aanleg CO2 transportleiding PrimA4a Rijsenhout.

Wat kan je met onze producten?

Onze producten worden gebruikt voor het aanvragen van alle benodigde vergunningen ofwel ontheffingen voor de realisatie/uitvoering van de werkzaamheden. Deze kunnen daarnaast gebruikt worden voor de aanvraag van een offerte aan marktpartijen/aannemers.

Wij stellen alle ontwerpen, plannen en berekeningen op volgens de geldende wet- en regelgeving en zijn uiteraard op de hoogte van relevante ontwikkelingen op dit gebied.

Redenen om voor ATRON-Engineering te kiezen

Praktijkgericht

Onze medewerkers hebben hun roots in de aannemerij. Ons doel is om maakbare oplossingen te bedenken en te ontwerpen voor onze opdrachtgevers. Door de praktijkervaring van onze medewerkers worden kennis en ervaring meegewogen in het ontwerp van de sleufloze kruisingen. ATRON-Engineering B.V. onderscheidt zich hiermee ten opzichte van andere ingenieursbureaus.

Goede voorbereiding

Het is belangrijk vooraf de bestaande ondergrondse infra in kaart te brengen en de sleufloze kruisingen te ontwerpen volgens de eisen van de weg- en netbeheerder(s) om kans op schade zoveel mogelijk te beperken. Door deze werkzaamheden van te voren te ontwerpen wordt voorkomen dat er schade optreedt ofwel dat de werkzaamheden door onvoorziene omstandigheden (ontbrekende gegevens uit de KLIC zoals riolering) stagneren of worden stilgelegd.

Bij het maken van onze ontwerpen gaan we voor de economisch meest gunstige oplossingen en inventariseren we vooraf alle risico’s en maken deze voor u inzichtelijk.

Met een goed ontwerp wordt daarnaast voorkomen dat na gunning wijzigingen optreden aan het ontwerp wat kan resulteren in het aanpassen ofwel opnieuw moeten aanvragen van vergunningen of toestemmingen. Bovendien worden afwijkingen (meerwerk) na gunning voorkomen en weet de opdrachtgever waar hij aan toe is.

Wij hebben alle kennis in huis

ATRON-Engineering kan alle werkzaamheden uitvoeren, berekeningen opstellen, plannen maken en onderzoeken uitvoeren welke benodigd zijn voor de engineering van ‘alle’ sleufloze kruisingen. Hiermee onderscheiden we ons van andere ingenieursbureaus maar ook van diverse aannemers welke meestal maar een beperkt aantal technieken in huis hebben.

Waardevolle adviezen

Tijdens de uitvoeringsfase bieden we een meerwaarde door onze expertise en ervaring, kunnen we de opdrachtgever behoeden voor ongewenste omstandigheden ten gevolge van een onjuiste uitvoering of de opdrachtgever bijstaan met technisch en juridisch advies bij een geschil.

Voor meer informatie kunt u het beste even (telefonisch) contact met ons opnemen. Wij zetten onze expertise graag in om van uw uitdaging een succesvol project te maken.

Onze opdrachtgevers

Onze opdracht-gevers

  • ATRON-Engineering B.V. is actief in de Benelux. Onze klanten zijn aannemers, netbeheerders, particulieren, bedrijven en overheden allen voornamelijk actief in de ondergrondse infra.

  • Onze klanten kunnen bij ons terecht voor alle soorten vraagstukken t.a.v. ondergrondse infra. Van het engineeren van sleufloze kruisingen tot en met het uitwerken van een compleet kabel- of leidingtracé incl. alle bijbehorende berekeningen en onderzoeken. Daarnaast ondersteunen wij onze klanten in zowel de voorbereiding als uitvoeringsfase van een project. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of bent u opzoek naar advies, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

  • ATRON-Engineering B.V. is opgericht in 2015. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bekend ingenieursbureau in de markt. Met onze vestigingen in Werkendam en Bodegraven hebben wij een landelijke dekking. Ons team bestaat uit mensen uit de praktijk. Dat wil zeggen dat al onze medewerkers hun roots in de aannemerij hebben liggen of hier ervaring hebben opgedaan. Op deze wijze benaderen we onze werkzaamheden met een praktische blik. Ons doel is om een maakbaar ontwerp te realiseren en onze opdrachtgevers te voorzien van passend advies.

    ATRON-Engineering Werkendam
    ATRON-Engineering Bodegraven