Windparken op zee: 2 mooie projecten voor TenneT TSO B.V.

We zijn in Nederland op weg naar een duurzame energievoorziening. Een belangrijke bron van duurzame elektriciteit is wind. Wind op land, en vooral ook: wind op zee, afkomstig van windparken op zee. TenneT is de netbeheerder op zee. TenneT zorgt ervoor dat de toekomstige windparken op de Noordzee worden aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnet op land, zodat de opgewekte energie gebruikt kan worden door woningen en bedrijven.

Project Net op zee Hollandse Kust (zuid)

Bij de netaansluiting van het toekomstige windpark Hollandse Kust (zuid) gaat het om een verbinding van 1.400 megawatt (MW). Net op zee Hollandse Kust (zuid) bestaat uit twee platformen op zee met elk een capaciteit van 700 MW, twee 220 kV wisselstroom kabels per platform, een nieuw te bouwen transformatorstation op land en het bestaande hoogspanningsstation ‘De Maasvlakte’ op land, waar de windenergie van zee op wordt aangesloten. De twee verbindingen van Net op zee Hollandse Kust (zuid) zullen een jaar na elkaar in bedrijf gaan, in 2021 en 2022.

Werkzaamheden: haalbaarheidsstudie en advies

In opdracht van TenneT TSO heeft ATRON-Engineering B.V. reeds in 2016 een haalbaarheidsstudie gedaan voor de realisatie van de aanlanding(en) op de Maasvlakte. Tijdens de realisatiefase in 2019/2020 is ATRON-Engineering tevens betrokken geweest als adviseur voor de werkzaamheden door de civiele aannemer waarbij er een 4-tal mantelbuizen zijn aangebracht vanaf de Maasvlakte en onder de zeewering.

5,5 meter diep in de zeebodem

Voor het project moeten vier kabels de Noordzeebodem worden ingegraven. Dit gebeurt door middel van horizontaal gestuurd boren (HDD), een techniek op het gebied van sleufloze kruisingen die veel gebruikt wordt om onder objecten, zoals rivieren, kanalen, spoorbanen en grote wegen door te boren. Voor de eerste tien kilometer van het kabeltracé op zee moeten die kabels 5,5 meter de bodem in om de drukbevaren Rotterdamse Maasmond over te steken. Dat is misschien wel de grootste uitdaging bij het aanleggen van windparken op zee. De onderwater robot ‘Deep Dig-It’ welke door de civiele aannemer van TenneT is ingezet is succesvol de Rotterdamse Maasmond overgestoken en is nu naar het recent geïnstalleerde Alpha jacket in het Hollandse Kust (zuid) windgebied. Hierdoor zullen de kabels volgens planning in bedrijf worden genomen.

Onze opdrachtgevers

Onze opdracht-gevers

  • ATRON-Engineering B.V. is actief in de Benelux. Onze klanten zijn aannemers, netbeheerders, particulieren, bedrijven en overheden allen voornamelijk actief in de ondergrondse infra.

  • Onze klanten kunnen bij ons terecht voor alle soorten vraagstukken t.a.v. ondergrondse infra. Van het engineeren van sleufloze kruisingen tot en met het uitwerken van een compleet kabel- of leidingtracé incl. alle bijbehorende berekeningen en onderzoeken. Daarnaast ondersteunen wij onze klanten in zowel de voorbereiding als uitvoeringsfase van een project. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of bent u opzoek naar advies, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

  • ATRON-Engineering B.V. is opgericht in 2015. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bekend ingenieursbureau in de markt. Met onze vestigingen in Werkendam en Bodegraven hebben wij een landelijke dekking. Ons team bestaat uit mensen uit de praktijk. Dat wil zeggen dat al onze medewerkers hun roots in de aannemerij hebben liggen of hier ervaring hebben opgedaan. Op deze wijze benaderen we onze werkzaamheden met een praktische blik. Ons doel is om een maakbaar ontwerp te realiseren en onze opdrachtgevers te voorzien van passend advies.

    ATRON-Engineering Werkendam
    ATRON-Engineering Bodegraven