Windpark Neeltje Jans

Ontwerp horizontaal gestuurde boring en houden van toezicht van de aanleg hoogspanningskabels

E-Connection heeft de voorbereidingen gedaan voor de optimalisatie van windmolenparken op het werkeiland van de Oosterscheldekering Neeltje Jans. Een aantal bestaande windmolens met een capaciteit van 3 MW worden vervangen voor windmolens met een capaciteit van 4,3 MW. Daarnaast worden er nieuwe windmolens geplaatst welke een capaciteit van 4,3 MW hebben.

Werkzaamheden van ontwerp tot realisatie

In de opdracht van E-Connection heeft ATRON-Engineering B.V in de voorbereidingsfase opdracht gekregen om voor de aanleg van de parkbekabeling 18 stuks horizontaal gestuurde boringen te ontwerpen. Door middel van deze sleufloze kruisingen worden wegen/rijkswegen en een waterkering gekruist.

Gedurende de engineeringsfase van de horizontaal gestuurde boringen zijn er diverse afspraken met stakeholders gemaakt welke betrekking hebben op het ontwerp en de uitvoering van de horizontaal gestuurde boringen en de aanleg van de parkbekabeling.

Naast het verkrijgen van de opdracht voor het ontwerp van de horizontaal gestuurde boringen heeft ATRON-Engineering B.V. een aanvullende opdracht gekregen voor het houden van toezicht tijdens de realisatie van de horizontaal gestuurde boringen en de aanleg van de parkbekabeling.

Tijdens de realisatie van de horizontaal gestuurde boringen is gekeken of de uitvoering conform de vraagspecificatie uit het bestek is uitgevoerd (toepassen van Drill-Grout /plaatsen kleikisten en kwelschermen).

Voor de aanleg van het kabeltracé is er gekeken naar aspecten als: veiligheid, diepte van de sleuf, is de sleuf schoon, trekkrachten op de kabel tijdens de aanleg, wel of geen backfill zand, verdichting van de sleuf.

Tientallen kilometers hoogspanningskabel

Voor de aansluiting van deze windmolens op het bestaande net is ca. 41 kilometer hoogspanningskabel benodigd met een diameter variërend tussen 150mmen 1000mm2.

Adviserende rol ATRON-Engineering

Bij dit project is in het voortraject voor de optimalisatie van het windmolenpark bijzondere aandacht besteed aan de werkwijze voor de realisatie van de horizontaal gestuurde boringen. Met de kennis en ervaring van den engineer en de toezichthouder van ATRON-Engineering konden wij E-Connection op de juiste wijze informeren van de verschillende risico’s gedurende de uitvoeringsfase en na de aanleg van de sleufloze kruisingen. Daarnaast heeft onze toezichthouder controle gehouden op de wijze van uitvoeren van de horizontaal gestuurde boringen en de parkbekabeling.

Onze opdrachtgevers

Onze opdracht-gevers

  • ATRON-Engineering B.V. is actief in de Benelux. Onze klanten zijn aannemers, netbeheerders, particulieren, bedrijven en overheden allen voornamelijk actief in de ondergrondse infra.

  • Onze klanten kunnen bij ons terecht voor alle soorten vraagstukken t.a.v. ondergrondse infra. Van het engineeren van sleufloze kruisingen tot en met het uitwerken van een compleet kabel- of leidingtracé incl. alle bijbehorende berekeningen en onderzoeken. Daarnaast ondersteunen wij onze klanten in zowel de voorbereiding als uitvoeringsfase van een project. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of bent u opzoek naar advies, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

  • ATRON-Engineering B.V. is opgericht in 2015. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bekend ingenieursbureau in de markt. Met onze vestigingen in Werkendam en Bodegraven hebben wij een landelijke dekking. Ons team bestaat uit mensen uit de praktijk. Dat wil zeggen dat al onze medewerkers hun roots in de aannemerij hebben liggen of hier ervaring hebben opgedaan. Op deze wijze benaderen we onze werkzaamheden met een praktische blik. Ons doel is om een maakbaar ontwerp te realiseren en onze opdrachtgevers te voorzien van passend advies.

    ATRON-Engineering Werkendam
    ATRON-Engineering Bodegraven