Windmolens langs de A16

Brabant heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Om dit te bereiken heeft de provincie samen met 4 gemeenten het initiatief genomen om windmolens langs de A16 te realiseren.

Langs de A16 in West-Brabant worden in de nabije toekomst 28 windmolens geplaatst in de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert. Met deze windmolens wordt schone energie opgewekt met een vermogen dat naar schatting gelijk is aan het verbruik van minimaal 100.000 huishoudens. De verwachting is dat alle windmolens eind 2022 draaien. 

Clusters

De te plaatsen windmolens langs de A16 zijn onderverdeeld in clusters:

Cluster Klaverpolder

Bij knooppunt Klaverpolder zijn 9 windmolens gepland die ontwikkeld worden door Goede Buren (een samenwerking tussen Windunie, Greenchoice en Meewind en Vattenfall).

Cluster Galder

Bij knooppunt Galder zijn 3 windmolens gepland die ontwikkeld worden door Pure Energie en Eneco. Het cluster heet Windpark Galder.

Cluster Hazeldonk

Op en rond Hazeldonk zijn 8 nieuwe windmolens gepland.

Cluster Zonzeel

Bij knooppunt Zonzeel zijn 6 windmolens gepland, ze vormen samen Windpark Zonzeel.

Cluster Nieuwveer

Project Nieuwveer bestaat uit 2 windmolens die ontwikkeld worden door Verhoef.

Tientallen kilometers elektriciteitskabels

Voor de aansluiting van deze windparken (clusters) op het bestaande elektriciteitsnetwerk is de netbeheerder verantwoordelijk. In dit geval is Enexis de netbeheerder in de aangewezen gebieden en zal men vanaf de bestaande infrastructuur (onderstations) aansluitingen moeten realiseren met de nieuwe te plaatse inkoopstations op locaties nabij de windparken. Hiervoor is de aanleg van tientallen kilometers elektriciteitskabels noodzakelijk naar bestaande station locaties in Moerdijk, Hazeldonk, Etten-Leur en Breda. 

Werkzaamheden: van ontwerp tot realisatie

In opdracht van Enexis heeft ATRON-Engineering B.V. voor dit project om windmolens langs de A16 te plaatsen een veertigtal horizontaal gestuurde boringen ontworpen voor de realisatie van de netaansluiting van de windparken. Door middel van deze sleufloze kruisingen worden onder andere rivieren, spoorbanen, (rijks)wegen en  watergangen gekruist.

ATRON-Engineering B.V. heeft daarnaast op diverse locaties geotechnisch onderzoek laten uitvoeren. Op basis van deze gegevens zijn voor diverse locaties boor-/werkplannen opgesteld met bijbehorende sterkte- en mud-drukberekeningen waarmee uiteindelijk door Enexis de benodigde vergunningen voor de realisatie zijn aangevraagd.

Gedurende de engineeringfase zijn door diverse afspraken met stakeholders tracés gewijzigd en  hierop zijn ook diverse ontwerpen aangepast. Dit vraagt een hoge mate van flexibiliteit vanuit Enexis en ATRON-Engineering omdat de netaansluitingen bovendien gekoppeld waren aan een strakke deadline. Na het verkrijgen van de benodigde vergunningen en toestemmingen zijn de werkzaamheden aanbesteed. Door Enexis is een aannemer geselecteerd voor de realisatie van de werkzaamheden bestaande uit het aanleggen van de kabelverbindingen en de realisatie van diverse sleufloze kruisingen. 

Tijdens de aanbesteding heeft ATRON-Engineering Enexis nog bijgestaan in de vorm van (gunnings)advies en begeleiding voor de selectie van de uiteindelijke civiele aannemer.  

Gedurende de voorbereiding door de civiele aannemer van Enexis en de uiteindelijke uitvoering van de werkzaamheden heeft ATRON-Engineering de opdracht ontvangen voor de begeleiding van de werkzaamheden in de uitvoeringfase. Met name begeleiding bij de realisatie van diverse sleufloze kruisingen waaronder enkele kritische horizontaal gestuurde boringen. 

Adviserende rol ATRON-Engineering

Bij dit project voor de aanleg van windmolens langs de A16 is bijzondere aandacht besteed aan de werkwijze voor de realisatie van deze horizontaal gestuurde boringen. Met de kennis en ervaring van de toezichthouders van ATRON-Engineering konden wij Enexis adviseren ten aanzien van de verschillende risico’s gedurende de uitvoeringsfase en na aanleg van de sleufloze kruisingen. Op deze wijze heeft Enexis tijdig kunnen inspringen op besteksafwijkingen en heeft ATRON-Engineering Enexis ondersteund in de overleggen met de civiele aannemer. 

De verwachting is dat begin 2022 alle netaansluitingen voor de verschillende clusters windparken zijn gerealiseerd waardoor de ‘teruglevering’ aan het bestaande elektriciteitsnetwerk van deze groen opgewekte stroom kan beginnen. 

Naast deze windparken is ATRON-Engineering door heel het land betrokken bij diverse andere initiatieven voor de aanleg van ‘groene stroom’ in de vorm van zonneweides en windparken. Hierbij verzorgen  we opnieuw de engineering van de netaansluitingen of parkbekabeling voor de lokale netbeheerder of eigenaar van het park. 

Onze opdrachtgevers

Onze opdracht-gevers

  • ATRON-Engineering B.V. is actief in de Benelux. Onze klanten zijn aannemers, netbeheerders, particulieren, bedrijven en overheden allen voornamelijk actief in de ondergrondse infra.

  • Onze klanten kunnen bij ons terecht voor alle soorten vraagstukken t.a.v. ondergrondse infra. Van het engineeren van sleufloze kruisingen tot en met het uitwerken van een compleet kabel- of leidingtracé incl. alle bijbehorende berekeningen en onderzoeken. Daarnaast ondersteunen wij onze klanten in zowel de voorbereiding als uitvoeringsfase van een project. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of bent u opzoek naar advies, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

  • ATRON-Engineering B.V. is opgericht in 2015. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bekend ingenieursbureau in de markt. Met onze vestigingen in Werkendam en Bodegraven hebben wij een landelijke dekking. Ons team bestaat uit mensen uit de praktijk. Dat wil zeggen dat al onze medewerkers hun roots in de aannemerij hebben liggen of hier ervaring hebben opgedaan. Op deze wijze benaderen we onze werkzaamheden met een praktische blik. Ons doel is om een maakbaar ontwerp te realiseren en onze opdrachtgevers te voorzien van passend advies.

    ATRON-Engineering Werkendam
    ATRON-Engineering Bodegraven