Aanleg Hoogspanning door oude centrum van Gouda

Stedin heeft in 2019 een nieuwe hoogspanningsverbinding aangelegd (50kV) tussen station Bolwerk in het oude centrum van Gouda en station Waaijersluis aan de Zuider IJsseldijk.

Aanleg Hoogspanning door oude centrum van Gouda

Stedin heeft in 2019 een nieuwe hoogspanningsverbinding aangelegd (50kV) tussen station Bolwerk in het oude centrum van Gouda en station Waaijersluis aan de Zuider IJsseldijk.

Het tracé heeft een lengte van ca. 3,5 km. Er werd een 3x1x400Al verbinding aangelegd. Als aanvulling op de werkzaamheden heeft het bedrijf Croda besloten om een zware klantaansluiting aan te leggen. Hierdoor werd over een groot deel van het tracé een dubbele 3x1x630Al middenspanningsverbinding meegelegd.

In opdracht van Quint & van Ginkel BV heeft ATRON-Engineering het door Stedin aangeleverde VO verder uitgewerkt tot een DO (Definitief Ontwerp). Het definitief ontwerp betreft een ontwerp dat is afgestemd met de diverse vergunningverlenende instanties en kabel- en leidingeigenaren. Het DO is vervolgens omgezet naar een UO (uitvoeringontwerp). In het UO zijn alle zaken die nodig zijn voor het realiseren van de kabelverbinding op tekening meegenomen.

Bijzonderheden van het project:

    Realisatie van een gestuurde boring met een lengte van 1200 m onder de Hollandsche IJssel

    Realisatie van een gestuurde boring in de kernzone van een primaire waterkering en naast een monumentaal pand

    Bemaling noodzakelijk naast oude panden op houten palen. Voor de watervergunning zijn o.a. de volgende stukken opgesteld:

        Bemalingsadvies

        Monitoringsplan

        Bemalingsplan

        M.E.R.-notitie

    Een PFAS onderzoek is uitgevoerd om de uitkomende grond tijdelijk in een depot op te kunnen slaan.

Naast het uitwerken van het DO/UO heeft ATRON-Engineering ook diverse vergunningaanvragen verzorgd in combinatie met vooroverleggen met de betrokken stakeholders. Daarnaast is er ondersteuning geboden aan de projectleiding van Quint & van Ginkel gedurende de uitvoering van de werkzaamheden. Dit om alle gemaakte afspraken tijdens de voorbereidingsfase te borgen.

 • Abalco
 • Alliander
 • Boskalis
 • Brabant Water
 • Dnwg
 • Enery Solutions
 • Enexis
 • Engipipe
 • Farys
 • Fluxys
 • Gmb
 • Intecsea
 • Konings
 • Liander
 • Liandon
 • Linde
 • Nkm
 • Oaseo
 • Ocap
 • P4e
 • Petersburg
 • Pwn
 • Qirion
 • Quint Vanginkel
 • Reddyn
 • Reggefiber
 • Rendo
 • Rijkswaterstaat
 • Siers
 • Spie
 • Stedin
 • Tennet
 • Timmermans
 • Two B
 • Vangeffen
 • Vangelder
 • Volkerwessels
 • Voskuilen Woudenberg
 • Westland
 • Wml
 • Ziggo
 • Ziut