Aanleg Middenspanning tussen Driebergen en Bunnik

Stedin legt in 2020 een dubbele middenspanningsverbinding aan (3x1x800Al) tussen het hoogspanningsstation in Driebergen en een nieuw te realiseren verdeelstation in Bunnik. Het tracé heeft een lengte van ruim 6 kilometer. Het nieuwe station in Bunnik wordt gerealiseerd omdat er in Bunnik extra capaciteit nodig is vanwege het realiseren van onder andere een groot aantal autolaadstations.

Stedin legt in 2020 een dubbele middenspanningsverbinding aan (3x1x800Al) tussen het hoogspanningsstation in Driebergen en een nieuw te realiseren verdeelstation in  Bunnik. Het tracé heeft een lengte van ruim 6 kilometer. Het nieuwe station in Bunnik wordt gerealiseerd omdat er in Bunnik extra capaciteit nodig is vanwege het realiseren van onder andere een groot aantal autolaadstations.

Stedin heeft in de zomer van 2019 aan Quint & van Ginkel de opdracht verstrekt om middels een volledige tracé engineering het project voor te bereiden. ATRON Engineering heeft in opdracht van Quint & van Ginkel B.V. het door Stedin aangeleverde functioneel ontwerp (FO) uitgewerkt in een tracéstudie, VO (voorlopig ontwerp) en DO (definitief ontwerp). Het definitief ontwerp betreft een ontwerp dat is afgestemd met de diverse vergunningverlenende instanties en kabel- en leidingeigenaren. Het DO is vervolgens omgezet naar een UO (uitvoeringontwerp). In het UO zijn alle zaken op tekening meegenomen die nodig zijn voor het realiseren van de kabelverbinding.

Bijzonderheden van het project:

    Ontwerp van FO tot UO, inclusief aanvraag vergunningen namens Stedin.

    Meerdere horizontaal gestuurde boringen zijn onderdeel van het tracé.

    Kabels worden als singels getrokken, dus niet als bundel.

    Twee horizontaal gestuurde boringen uitgevoerd met Uxoscope in verband met risico op Niet       Gesprongen Explosieven (OCE).

    Er is gebruik gemaakt van een Faunatunnel om de Rijksweg A12 te kruisen.

Naast het uitwerken van het DO/UO heeft ATRON-Engineering ook diverse vergunningaanvragen verzorgd in combinatie met vooroverleggen met de betrokken stakeholders. Daarnaast is er ondersteuning geboden aan de projectleiding van Quint & van Ginkel gedurende de uitvoering van de werkzaamheden. Dit om op deze wijze alle gemaakte afspraken tijdens de voorbereidingsfase te borgen.

 • Abalco
 • Alliander
 • Boskalis
 • Brabant Water
 • Dnwg
 • Enery Solutions
 • Enexis
 • Engipipe
 • Farys
 • Fluxys
 • Gmb
 • Intecsea
 • Konings
 • Liander
 • Liandon
 • Linde
 • Nkm
 • Oaseo
 • Ocap
 • P4e
 • Petersburg
 • Pwn
 • Qirion
 • Quint Vanginkel
 • Reddyn
 • Reggefiber
 • Rendo
 • Rijkswaterstaat
 • Siers
 • Spie
 • Stedin
 • Tennet
 • Timmermans
 • Two B
 • Vangeffen
 • Vangelder
 • Volkerwessels
 • Voskuilen Woudenberg
 • Westland
 • Wml
 • Ziggo
 • Ziut